Veckans trafik 20 - 26 november

Kommande händelser · Natt mot fredag stängs hela Södra länken av för drift- och underhållsåtgärder. Detta påverkar båda riktningarna samt alla in- och utfarter. Två nätter är Nordsydaxeln avstängd för drift och underhåll.

Nattavstängning av hela Södra länken

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 24 november stängs hela Södra länkens tunnelsystem av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen innebär att både väst- och östgående körriktning stängs av, inklusive alla på- och avfartsramper.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Nordsydaxeln

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

I riktning mot Nynäshamn

Natten mot onsdag 22 november stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Tomtebodatunneln, Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

I riktning mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 23 november stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala.

Klaratunneln är helt avstängd. Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Väg 222 Skurubron

Från fredag 24 november klockan 21.00 till måndag 27 november klockan 05.00 kommer påfartsrampen till väg 222 i Björknäs (trafik i riktning mot Stockholm) att stängas.

Trafik hänvisas till trafikplats Skuru eller trafikplats Orminge. 

Väg 279 Ulvsundavägen

Arbetet sker i projektet med Tvärbanan till Helenelund.

Trafikomläggning vid Solvalla

Nätterna mot måndag 20 november och tisdag 21 november sker trafikomläggningar på väg 279 Ulvsundavägen i höjd med Solvalla.

Två körfält i respektive riktning berörs. Detta är en återställning till tidigare läge samt förberedelse för att återställa en nygammal gång- och cykelväg.

Sundbybergskopplet

Avstängningen av påfarten Sundbybergskopplet södergående har blivit förlängd och påfarten kommer att vara avstängd till slutet av januari 2024. Omledning sker via trafikplats Bromsten.

Bagghusbron

Bagghusbron ska repareras under vecka 47 och under tiden stängs bron av för trafik under två dygn. Det är kantstålet på bron som behöver repareras innan snö lägger sig eftersom plogbilen riskerar att skada stålet ännu mer eller göra så att det faller av.

Så påverkas trafiken

Av säkerhetsskäl kan ingen trafik köra över Bagghusbron medan arbetet pågår. Därför kommer bron att vara helt avstängd för trafik under två dygn. Istället behöver trafikanter ta sig över Väddö kanal via Älmstabron. Man får alltså köra via Simpnäsvägen mot Älmsta på Väddösidan och längs Stora Bagghusvägen och väg 283 på fastlandssidan.

Gående och cyklister påverkas inte och kan ta sig över bron som vanligt.

Avstängningen väntas ske tisdag 21 november – torsdag 23 november.

Arbeten med lokal påverkan

Götgatan 

Under perioden 21 - 23 november, klockan 22-05, är två körfält avstängda på Götgatan i riktning norrut mellan Skanstullsbron och Ringvägen. Trafiksignalerna i korsningen Götgatan - Ringvägen är avstängda och trafiken regleras med flaggvakter och skyddsfordon.

Orsaken är asfalteringsarbeten.

Palmfeltsvägen

Under perioden 20 - 24 november stängs Palmfeltsvägen av mellan Enskedevägen och Odelbergsvägen av på grund av asfalteringsarbeten.

Omledning genom Palmfeltsvägen, Arenavägen och Enskedevägen.

Adolf Fredriks Kyrkogata

Adolf Fredriks Kyrkogata är under perioden 20 november till 30 juni 2024 avstängd för genomfart mellan Luntmakargatan och Sveavägen på grund av en byggetablering.

Fordonstrafik hänvisas till närliggande gator, exempelvis Luntmakargatan - Rådmansgatan - Sveavägen.

Evenemang

Inga större kända evenemang med trafikpåverkan under veckan.