Veckans trafik 29 maj - 4 juni

Kommande händelser · Under veckans vardagsnätter kommer E4/E20 Södertäljevägen och Nordsydaxeln att vara avstängda på grund av drift- och underhållsarbete. Lördag 3 juni är det åter dags för Stockholm marathon.

Väg 222, Skurubron

Östgående trafik på väg 222 kommer under natten mellan 31 maj och 1 juni att ledas om till den nya Skurubron. Trafikpåverkande arbeten pågår från 31 maj klockan 20.00 till 1 juni klockan 05.00.

E4/E20 Södertäljevägen

Under veckans vardagsnätter görs totalavstäningningar av E4/E20 i olika etapper för genomförande av drift- och underhållsåtgärder.

I riktning mot Södertälje och Nyköping

Avstängningen pågår klockan 22.00 - 05.00.

Nätterna mot tisdag 30 maj och onsdag 31 maj stängs E4/E20 av mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Saltskog, i riktning mot Nyköping.

Arbetet pågår i etapper. Natt mot tisdag pågår arbeten mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Moraberg och natt mot onsdag pågår arbeten mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog.

I riktning mot Stockholm

Avstängningen pågår klockan 22.00 - 05.00.

Nätterna mot torsdag 1 juni och fredag 2 juni stängs E4/E20 av mellan Saltskog och Hallunda, i riktning mot Stockholm.

Arbetet pågår i etapper. Natt mot torsdag pågår arbeten mellan Saltskog och Moraberg och natt mot fredag pågår arbeten mellan Moraberg och Hallunda.

Nordsydaxeln

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 1 juni stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 2 juni stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Trafikplats Häggvik

Under en treveckorsperiod kommer det att genomföras fräsnings- och beläggningsarbeten på E4 Uppsalavägen i anslutning till trafikplats Häggvik. Vid kraftigt regn kan tiderna förskjutas.

Mellan 29 maj och 1 juni planeras arbeten som innebär begränsad framkomlighet på E4 förbi trafikplats Häggvik samt avstängning utav av- och påfartsramper med omledning enligt följande:

 • Natt mot tisdag 30 maj, klockan 21.00-05.00
  1-2 körfält avstängda på E4 mot Uppsala mellan avfart Häggvik och väg 265, Norrortsleden.
 • Natt mot onsdag 31 maj, klockan 21.00-05.00
  1-2 körfält avstängda på E4 mot Uppsala mellan avfart Häggvik och väg 265, Norrortsleden samt avfartsramp från E4 mot Uppsala till Häggvik och Norrortsleden stängd med omledning via trafikplats Rotebro på grund av fräsningsarbeten.
 • Natt mot torsdag 1 juni, klockan 21.00-05.00
  1 körfält avstängt på E4 mot Uppsala, mellan trafikplats Tureberg och avfart Häggvik samt 1-2 körfält avstängda på E4 mot Stockholm mellan trafikplats Rotebro och påfart mot Stockholm från Häggvik.
 • Natt mot fredag 2 juni, klockan 21.00-05.00
  1-2 körfält avstängda på E4 mot Stockholm mellan trafikplats Häggvik och påfart mot Stockholm från Häggvik samt påfartsramp mot Stockholm från Häggvik och Norrortsleden stängd med omledning via trafikplats Rotebro på grund av fräsningsarbeten.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken

Sankt Göransgatan

Sankt Göransgatan, i höjd med nummer 153, enkelriktas i nordvästlig riktning på grund av ett utökat arbetsområde för husbyggnation. Detta gäller under perioden 29 maj till 31 december.

Långholmsgatan

Nattetid mellan 00.00 och 05.00 kommer en kran att stå uppställd på Långholmsgatan under perioden 29 maj till 2 juni. Detta sker i höjd med nummer 34-36. Ett körfält söderut mot Liljeholmsbron och ett körfält mot Hornsgatan stängs av.

Årstaängsvägen

Årstaängsvägen avstängd för genomfart med fordonstrafik mellan nummer 1 och 5 från 1 juni och ett år framåt, på grund av rivningsarbete av gammalt hus intill vägen. Söderifrån kommer det gå att köra hela vägen upp till nummer 7A och det går även att köra in norrifrån via Liljeholmshamnen för att ta sig fram till infarterna för parkeringsplatserna. Skyltning som hänvisar fordon annan väg kommer att ställas ut vid Sjöviksvägen respektive Liljeholmsvägen/Liljeholmshamnen.

Kontrollvägen/Lerkrogsvägen

Begränsad framkomlighet i korsningen Kontrollvägen - Lerkrogsvägen under perioden 1 juni - 2 juli när ett ledningsarbetet pågår. Under tiden är ett körfält avstängt och fordon från Lerkrogsvägen får inte svänga vänster i korsningen med Kontrollvägen.

Evenemang

Stockholm Marathon

Den 3 juni klockan 12.00 och 12.10 går startskottet för Adidas Stockholm Marathon. Löparna passerar stadsdelarna Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Norrmalm, Djurgården, Gamla stan och Södermalm. Start och mål är som vanligt vid Stockholm Stadion.

Länk till större karta (stockholmmarathon.se)

Busstrafiken påverkas mellan ca kl. 07.30–20.30. Observera att olika linjer påverkas under olika tidsintervaller under omläggningen.

 • Buss linje 1, 2, 3, 4, 6, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 507, 515, 639, 670 och 676 har omlagda körvägar och indragna hållplatser.
 • Spårväg City är helt indragen cirka klockan 10.00–19.00.
 • Linje 82, Djurgårdsfärjan, kör med extra avgångar mellan klockan 10.00–18.00.
 • Tunnelbanans röda linje förstärker trafiken med långa tåg hela dagen samt 1 extratåg klockan 07.00–11.00 och 14.30–20.00.

Veterandagen

Måndagen den 29 maj är det Veterandagen. Deltagarna marscherar från Norrmalmstorg till Sjöhistoriska museet där det pågår olika festligheter. Evenemanget förväntas påverka trafiken mellan klockan 10.30 – 13.30.

Rosendals Garden Party

Musikfestivalen Rosendals Garden Party hålls på Djurgården mellan den 8–11 juni, men busstrafiken på linje 67 och 69 påverkas dock mellan 2–14 juni och återgår till ordinarie trafik den 15 juni.

Prins Bertil Memorial

Den 4 juni är det Prins Bertil Memorial, äldre fordon körs i kortege från Drottningholms Slott via Brommaplan, Norr Mälarstrand, Strandvägen till Djurgårdsbrunnsängarna. Detta påverkar busslinjerna 67 och 69 på Djurgården.

Utanför länet

E18, Köping - Västjädra

E18 stängs av, väster om Västerås, mellan trafikplats Sörstafors (125) och trafikplats Västjädra (127) från den 2 juni klockan 10.00 till den 5 juni klockan 05.00. Under tiden ska Trafikverket lyfta två nya broar på plats vid Åskebrovägen. Detta är en del av bygget av ny motorväg.

All trafik hänvisas till väg 252, 558 och riksväg 56.