Kommande händelser · Det är en relativt stillsam vecka när det kommer till större planerade vägarbeten och evenemang.

E4/E20 Vårby backe

En trafikomläggning äger rum på E4/E20, strax söder om trafkplats Lindvreten norra, kvällen/natten mellan lördag 4 februari och söndag 5 februari. Under trafikomläggningen kommer påfartsrampen som leder från cirkulationsplatsen vid McDonalds att vara avstängd.

Mellan klockan 22.00 lördag till 07.30 söndag kommer endast ett körfält vara öppet i södergående riktning förbi platsen. 

Väg 73 Nynäsvägen

Från slutet av januari till april säkrar Trafikverket upp berget intill väg 73.

Arbetet sker främst nattetid mellan 23.00 och 05.00 och medför begränsad framkomlighet och kan förlänga restiden.

Arbete vid väg 73 sker längs sträckorna mellan trafikplats Farsta och trafikplats Handen och mellan Trafikplats Gryt och Trafikplats Ösmo.

Essingeleden 

Natt mot fredag 3 februari klockan 22.00 - 05.00 pågår arbete på Essingeleden vid Gröndal.

Norrgående pårfart från Gröndal är avstängd under arbetstiden, omledningen sker via Stockholm Stad.

I södergående riktning pågår arbeten som påverkar framkomligheten stax norr om avfarten mot Gröndal.  

Muskötunneln

Natt mot fredag 3 februari är Muskötunneln avstängd klockan 22.00 - 05.00, på grund av drift- och underhållsarbeten. Under arbetstiden lotsas trafik genom tunneln. 

Hamngatan 

En fastighetsrenovering i anslutning till korsningen Hamngatan/Regeringsgatan påverkar framkomligheten i båda riktningar. Arbetet pågår från den 30 januari fram till nästa år.

Under tiden arbetet pågår är södergående körfält avstängt och istället dubbelriktas norrgående körfält på Regeringsgatan mot Mäster Samuelsgatan, vilket medför att endast ett körfält hålls öppet i varje riktning. 

Tegelbacken

Geoteknisk undersökning påverkar framkomligheten på Tegelbacken nattetid 22.00 - 05.00. Arbetet pågår 30 januari till 1 februari.

Lästmakargatan avstängd 

Under perioden 30 januari till 3 februari klockan 22.00 - 05.00 är Lästmakargatan avstängd mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan.

Det är en kran som ska ställas upp inför arbete på fastighet på Lästmakargatan och under tiden hänvisas fordonstrafik att köra via Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan.

Kungstensgatan och Birger Jarlsgatan

Under perioden 30 januari till 3 februari pågår arbete på Kungstensgatan och Birger Jarlsgatan. Montering av mobilkran pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00, då är ett körfält avstängt. Därefter utförs arbete dagtid med mobilkran och transporter för demontering av portalkran. När detta pågår är Birger Jarlsgatan avstängd i norrgående riktning och Kungstensgatan blir avstängd i båda riktningar. 

Timmermansgatan avstängd

Under perioden 31 januari till 17 mars pågår schaktarbete och under tiden stängs Timmermansgatan av i korsning med Hornsgatan.

Omvänd trafikriktning på Oxtorgsgatan 

Med start 1 februari kommer det bli omvänd trafikriktning på Oxtorsgatan mellan Sveavägen och Regeringsgatan. På Oxtorgsgatan ställs det dessutom ut en byggetablering, vilket gör att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan. Detta är kopplat till kommande arbete på Kungsgatan som under en flerårsperiod får begränsad framkomlighet mellan Sveavägen och Norrlandsgatan.