Kommande händelser · Även denna vecka fortsätter i ett stillsamt tempo när det kommer till planerade väg- och banarbeten.

E4/E20 Lindvreten

Under helgen görs en trafikomläggning på E4/E20. Natten mot lördag kommer endast ett körfält att vara öppet i vardera riktning mellan 21.00 och 05.00. Natten mot söndag kommer endast ett körfält att vara öppet i riktning mot Stockholm mellan klockan 20.00 och cirka klockan 09.00. 

Centralbron 

På Centralbron, i höjd med Strömsborg, utförs broinspektion i norrgående riktning. Arbetet sker 11 februari och under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt och fordonstrafik hänvisas till övriga körfält.

Olof Palmes Gata och Vasagatan

Fastighetsrenovering pågår på Olof Palmes Gata och Vasagatan. Arbetet beräknas pågå från februari till september och under tiden är det endast ett av två körfält öppna på Olofs Palmes gata fram till Vasagatan. 
I motsatt riktning, från Vasagatan in på Olof Palmes Gata, flyttas en signalstolpe och refuger för att fordonstrafik ska kunna passera byggetableringen.

Barnhusgatan/Wallingatan

Det blir smalare körfält på Barnhusgatan och Wallingatan från den 6 februari och ett år framåt. Det är ett byggarbete som pågår och under tiden smalnas vägen av till 3,25 meter.

Tillfällig hållplats i Sickla

Den 6 februari flyttas Tvärbanans ordinarie hållplats i Sickla till ett tillfälligt stationsläge på Uddvägen, nuvarande Sickla station stängs. För att underlätta bytet mellan buss och Tvärbanan tillkommer en ny busshållplats Sickla västra. Den nuvarande busshållplatsen Sickla bro kommer att trafikeras som vanligt till och med april. Alla bussar som idag trafikerar Sickla bro kommer från den 6 februari även att trafikera Sickla västra.