Trafikomläggning vid Vårby backe

Natten mot söndag

E4 Förbifart Stockholm · En trafikomläggning kommer att ske i helgen av E4/E20 i södergående riktning i höjd med Vårby backe.

Trafikomläggningen äger rum på E4/E20, strax söder om trafkplats Lindvreten norra. kvällen/natten mellan lördag 4 februari och söndag 5 februari. Under trafikomläggningen kommer påfartsrampen som leder från cirkulationsplatsen vid McDonalds att vara avstängd.

Mellan klockan 22.00 lördag till 07.30 söndag kommer endast ett körfält vara öppet i södergående riktning förbi platsen. Mellan klockan 21.00 och 22.00 på lördagen kommer endast två körfält att vara öppna. Efter trafikomläggningen kommer lika många körfält som tidigare att vara öppna.

Karta

Kartan visar området med den nya vägen och den nya påfartsrampen vid E4/E20 från trafikplats Lindvreten Södra i Vårby backe.