Trafikomläggning vid Lindvreten

I helgen flyttas vägen i sidled på E4/E20 N

E4 Förbifart Stockholm · I helgen görs en trafikomläggning av E4/E20 norrgående mellan Vårby backe och Kungens kurva. Arbete sker både natt mot fredag och natt mot lördag och under tiden är framkomligheten begränsad.

Trafikomläggningen är uppdelad i två kvällar/nätter under helgen.

Den första delen görs mellan klockan 21.00 och 05.00 natten mot lördag. Under tiden kommer endast ett körfält att vara öppet på E4/E20 i vardera riktning i höjd med Lindvreten (arbetsområde för E4 Förbifart Stockholm).

Den andra delen görs från klockan 20.00 natten mot söndag och pågår till cirka klockan 09.00. Under den tiden kommer endast ett körfält att vara öppet förbi platsen i riktning mot Stockholm. Under natten kommer det även att göras en kortare totalavstängning. Södergående riktning, mot Södertälje, påverkas inte alls under natten mot söndag.

Karta

Kartan visar området som påverkas av helgens trafikomläggning.