Veckans trafik 4 - 10 december

Kommande händelser · Under veckan är det nattavstängningar i både Norra och Södra länken. Ny tidtabell börjar gälla för SL-trafiken och på söndagen är det Nobeldagen, vilket påverkar främst busstrafiken.

E20 Norra länken

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 5 december stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan.

Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 6 december stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Väg 75 Södra länken

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken avstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 7 december stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö.

Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen). Yxtunneln är öppen för trafik.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken avstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 8 december stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Ny tidtabell för SL-trafiken

2024 års tidtabell börjar gälla i kollektivtrafiken från och med den 10 december 2023. Den gäller fram till den 21 juni då trafiken börjar köra efter sommartidtabell. De nya tiderna tillgängliga på sl.se och i SL-appen.

Den nya tidtabellen innehåller en del förändringar. Till exempel får en del linjer lite glesare mellan turerna, och ett antal busslinjer kommer läggas ner. Särskilt drabbas busslinjer på sträckor där det finns parallellgående trafik.

Bakgrunden till förändringarna är att kostnaderna ökat samtidigt som resandet minskat i regionen. Prognosen visar att det kommer dröja innan resandet når upp till samma nivå som före pandemin.

Nobeldagen

Den 10 december firas Nobeldagen i vanlig ordning. Under dagen delas nobelpris ut. I Stockholm hålls prisceremonin i Stockholms konserthus och senare under kvällen arrangeras Nobelbanketten i Blå hallen i Stadshuset. Påverkan på trafiken kommer att bli större än vad som kommunicerats tidigare.

Busstrafiken för linje 1, 3, 54, 57, 61, 65, 69 och 75 påverkas av omlagda körvägar och indragna hållplatser under olika tider mellan cirka klockan 10.00 och 23.30. 

Reseplaneraren kan vissa tider visa fel information.

Händelser med lokal påverkan

Söder Mälarstrand

Flera körfält är avstängda på Söder Mälarstrand, i höjd med Slussen, natt mot onsdag 6 december, klockan 22.00 - 05.00 på grund av beläggningsarbete.

Under arbetstiden är trafiksignalerna släckta och trafiken regleras med hjälp av vakter och skyddsbilar. 

Esbogatan och Esbotunneln

Under veckan pågår filminspelning på Esbogatan. Mellan klockan 7 och 16 är Esbogatan avstängd mellan Torshamnsgatan och Tammerforsgatan 4, 5 och 8 december. Mellan klockan 15 och 23 är samma sträcka avstängd den 7 december.

Åbyvägen och Sandfjärdsgatan

Under perioden 4 till 15 december pågår inmätningar på Åbyvägen och Sandfjärdsgatan. 

På Åbygatan pågår arbete mellan klockan 10 till 14, Ett körfält stängs av under arbetstiden. 

På Sandfjärdsgatan pågår arbete mellan klockan 20 till 05. Delar av vägen stängs av helt, vakt finns vid platsen och släpper fram transporter till och från fastigheter.

Evenemang

Inga större kända evenemang med trafikpåverkan under veckan.