Veckans trafik 5 - 11 september

Kommande händelser · Det som påverkar trafiken denna vecka är ett planerat drift- och underhållsarbete på Essingeleden klockan 22.00 - 05.00.

Essingeleden nattavstängd 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 6:e och torsdag 8:e september stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen. Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 7:e och fredag 9:e september stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken.

Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen. Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Centralbron mot Nynäshamn

Montering av väg- och broräcke utförs ett flertal nätter under perioden 5 - 30 september i anslutning till Centralbron södergående, mellan Tegelbacken och Riddarholmen. När arbete sker, stängs höger- och mittkörfält av på platsen med skyddsbilar. Övrig tid råder full framkomlighet.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken

Arbete med trafiksignaler på Sveavägen/Kungsgatan 

Under perioden 5 - 30 september pågår arbete med trafiksignalerna i korsningen Sveavägen/Kungsgatan. Under tiden kommer trafiksignalerna att vara släckta under kvällar och nätter. I samband med detta stängs även ett körfält av vid den signalstolpe där arbete för tillfället utförs. Trafiken påverkas inte dagtid.

Beläggningsarbete på Odengatan

Under perioden 7-9 september pågår beläggningsarbeten på Odengatan mellan Gyldéngatan och Sveavägen. Arbetet pågår nattetid 22.00 - 05.00. Under tiden är flera körfält avstängda och trafikvakter reglerar trafiken förbi platsen.

Beläggningsarbete på Magelungsvägen

Beläggningsarbete pågår på Magelungsvägen kvällar och nätter, klockan 20.00 - 05.00 under perioden 7 - 28 september. Under tiden är endast ett körfält öppet i vardera riktning mellan Mellanvägsbacken och korsningen med Farstavägen. Trafikvakter reglerar trafiken i korsningen. 

Smalare körfält Österlånggatan

Schaktarbete pågår på Österlånggatan i höjd med Skeppar Karls gränd. Arbetet pågår 5 - 30 september och under tiden är vägen endast 1,5 meter bred. 

Evenemang 

Fotboll 

Hammarby möter Djurgården på Tele2 Arena söndagen den 11 september. Matchen startar kl 15.00.