Veckans trafik 3- 9 oktober

Kommande händelser · Under veckan är det många arbeten som pågår i Stockholm, dels stängs E18 av nattetid mellan Hjulsta - Rinkeby, Nordsydaxeln är avstängd, arbeten pågår i Fredhällstunneln.

E18 mellan Hjulsta och Rinkeby 

E18 Hjulsta – Kista är en motorväg i nordvästra Stockholm som delvis går i tunnel under Järvafältet.

E18 mellan Hjulsta och Rinkeby nattavstängd i riktning mot Stockholm

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 4 oktober stängs E18 av på sträckan Hjulsta – Rinkeby, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i riktning mot Stockholm (E4 S) och Solna och Sundbyberg (väg 279). Avstängningen gäller även påfart från trafikplats Tensta. Kymlinglänken (väg E18) är öppen för trafik från Kista och Sundbyberg/Bromma (väg 279) mot E4.

Trafikanter hänvisas att köra Akallalänken/Hanstavägen (väg 275, skyltad omledningsväg E18) - trafikplats Tureberg (E4) - trafikplats Kista (E18) - Kymlingelänken (väg E18) för vidare färd mot Kista och Sundbyberg/Bromma (väg 279).

E18 mellan Rinkeby och Hjulsta nattavstängd i riktning mot Enköping/Västerås

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 5 oktober stängs E18 av på sträckan Rinkeby – Hjulsta, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i riktning mot Enköping/Västerås/Oslo (väg E18). Avstängningen gäller även avfart till trafikplats Tensta. Kymlinglänken (väg E18) är öppen för trafik från Kista och Sundbyberg/Bromma (väg 279) från E4.

Trafikanter hänvisas att köra E4 N - trafikplats Tureberg (skyltad omledningsväg E18/275) - Hanstavägen/Akallalänken (väg 275) - trafikplats Hjulsta (E18) för vidare färd mot Enköping/Västerås/Oslo. Alternativ körväg är E4 N - trafikplats Rotebro - Rotebroleden (väg 267) - trafikplats Stäket (E18) för fortsatt färd mot Enköping/Västerås/Oslo.

Nordsydaxeln avstängd nattetid

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 6 oktober stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. 

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 7 oktober stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln och Klarastrandsleden är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Flera körfält avstängda i Fredhällstunneln 

Under veckans vardagsnätter pågår arbete i Fredhällstunneln på Essingeleden. Arbetet pågår i södergående riktning och tre körfält stängs av nattetid kl 23.00 - 05.00. 

E4 Häggvik 

Under veckan pågår en del belysningsarbeten i Häggvik som innebär vägavstängningar utav ramper med omledning utav trafik.

Natt mot onsdag, torsdag och fredag klockan 22.00 - 05.00 är avfarten från  E4:a norrgående avstängd till Häggvik och Norrortsleden, omledning sker via Rotebro

Natt mot torsdag och fredag klockan 22:00-05:00 är påfarten avstängd i södergående riktning på E4:a från Norrortsleden och Trpl Häggvik, omledning via Rotebro

Reparation av brofog vid Klarabergsviadukten

Reparation av brofog vid Klarabergsviadukten pågår natt mot tisdag 4 oktober klockan 22.00 - 05.00. Under tiden är avfarten södra Klarabergskopplet (från Centralbron norrgående mot Klarabergsviadukten) avstängd, samt avfart Norra Klarabergskopplet (från Blekholmstunneln södergående mot Klarabergsviadukten) stängs i samband med att arbetet utförs. 

Fordonstrafik hänvisas istället till alternativa vägar, exempelvis Centralbron-Blekholmstunneln norrgående-Östra Kungsbrokopplet-Kungsbron eller Klarastrandsleden södergående-Västra Kungsbrokopplet-Kungsbron.

Hundra Knutars Backe avstängd 

Natt mot onsdag 5 oktober stängs Hundra Knutars Backe av klockan 22.00 - 05.00. Hundra Knutars Backe är en tunnel som går under Drottningholmsvägen. 

Arbeten med lokal påverkan på trafiken 

Begränsad framkomlighet på Södertäljevägen vid Liljeholmen

Breddning av gång- och cykelbana pågår under perioden 3 oktober till 3 november.

Under tiden är ett körfält avstängt förbi arbetsplatsen.

Begränsad framkomlighet på Danviksbron

Arbete pågår 3 - 7 oktober på Danviksbron. Arbetet pågår kvällar och nätter klockan 19.00 - 06.00 och under tiden är två körfält avstängda i västlig riktning mellan Danviksbron och Henriksdal. 

Broinspektion på Kungsgatan 

Broinspektion på Kungsgatan vid Regeringsgatan pågår nattetid under perioden 3 - 7 oktober klockan 22.00 - 05.00.

Inspektion av Regeringsgatans bro över Kungsgatan utförs under två nätter. Vid pågående arbete är endast ett körfält öppet i respektive riktning.

Regeringsgatan avstängd

På Regeringsgatan pågår arbete med gasledning under perioden 3 - 14 oktober. Under tiden är vägen avstängd mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Fordonstrafik kommer inte att kunna köra norrut på Regeringsgatan mellan Malmfaret och Mäster Samuelsgatan. Denna sträcka enkelriktas och tillåter endast trafik i motsatt riktning, söderut mot Hamngatan. Under tiden arbetet är etablerat kommer det däremot fortsatt vara möjligt att köra Regeringsgatan norrut mellan Hamngatan och Malmfaret för att nå parkeringsgaraget. Informations- och hänvisningsskyltar står uppställda på Hamngatan innan Regeringsgatan samt på Regeringsgatan norrut innan Hamngatan.

Begränsad framkomlighet på Mäster Samuelsgatan 

På Mäster Samuelsgatan mellan Klara Norra Kyrkogata och Drottninggatan är det begränsad framkomlighet nattetid klockan 22.00 - 05.00. Det är en en skylift som ska monteras upp under perioden 3 - 7 oktober. Ett körfält avstängt och fordonstrafiken passerar platsen växelvis när detta utförs.

Fräsning och asfalteringsarbetet på Tantogatan

Under perioden 4 - 12 oktober pågår fräsning och asfaltering på Tantogatan från Ringvägen ner till Sockerbruksgränd samt Jägargatan. Arbetet pågår kvällar och nätter klockan 20.00 - 05.00. 

Asfalteringsarbete på Bergslagsvägen

På Bergslagsvägen pågår Asfalteringsarbete mellan Råckstarondellen och Ängbyplan. Arbetet pågår 2 - 9 oktober klockan 22.00 - 05.00. Under tiden är ett körfält avstängt och trafiken regleras med hjälp av trafikvakter. 

Ett körfält avstäng Råckstarondellen 

Återställningsarbeten efter elschakt pågår vid Råckstarondellen. Arbetet pågår 2 oktober till 20 november och under tiden är ett körfält avstängd före och inne i Råckstarondellen på Bergslagsvägen. 

Beläggningsarbete på Valhallavägen

På Valhallavägen pågår beläggningsarbete den 3 - 14 oktober. Arbetet pågår nattetid klockan 20.00-05.00 mellan Roslagstull och Lidingövägen

Ett körfält är öppet förbi arbetsområdet, trafiken regleras med trafikvakter.

Begränsad framkomlighet på Hamngatan 

På Hamngatan mellan Västra Trädgårdsgatan och Kungsträdgårdsgatan/Norrlandsgatan pågår ett schaktarbete under perioden 2 - 7 oktober, Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 och under tiden är körfältet i spårområdet mellan Västra Trädgårdsgatan och Kungsträdgårdsgatan/Norrlandsgatan mot Norrmalmstorg avstängt.

Bussar och övrig trafik som vanligen nyttjar detta körfält hänvisas till ordinarie körfält förbi arbetsplatsen.

Djurgårdsbron avstängd nattetid

Byte av spår pågår längs med Strandvägen, Narvavägen och Djurgårdsbron. Arbetet pågår natt mot måndag 3 oktober fram till den 7 oktober. Under arbetstiden klockan 00.10 - 05.00 är Djurgårdsbron stängd och trafiksignalerna släckta. Trafiken regleras med vakter. Trafiken hänvisas till Djurgårdsbrunnsbron. Trafiksignalerna är även släckta dagtid, men utan vakter. 

Lästmakargatan avstängd 

Lästmakargatan avstängd mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan nattetid under perioden 5 oktober till 16 november. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00, Det är en lastbilslift som kommer stå uppställd för arbete med en fastighet. Fordonstrafik hänvisas med skyltad omledning att köra Norrlandsgatan-Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan under de nätter arbetet pågår.

Spårväg City: bussar ersätter från söndag kväll

Bussar ersätter spårvagnen mellan T-Centralen och Waldemarsudde från söndag kväll den 2 oktober till natt mot fredag den 7 oktober. Orsaken är underhållsarbeten på banan.

Med start cirka klockan 22.10 på söndag kväll, ersätter bussar spårvagnslinje 7, Spårväg City, till och från Djurgården. Bussar ersätter spårvagnen fram till sista avgången natten mot fredag den 7 oktober. Fredag morgon går spårvagnen som vanligt igen.

Bussen har nummer 7 och går samma tider som spårvagnen.

Evenemang 

Orientering

Orienteringstävlingen 25manna Flemingsberg 2022 arrangeras den 8-9 oktober i Visättra i Huddinge. Mycket trafik väntas i området när cirka 9 000 deltagare ska ta sig till och från tävlingsarenan. Bilparkering finns med infart från Glömstavägen och Gamla Tullingevägen, medan avsläpp från bussar kommer att ske vid Björnkullaringen.

Fotboll

Söndag 9 oktober möter Djurgården - Häcken på Tele2 Arena. Matchen startar klockan 15.00