Kommande händelser · Under veckan är Södra länken avstängd nattetid på grund av beläggningsarbeten. Flera beläggningsarbeten pågår även på Ekerövägen, detta arbete pågår både dagar, kvällar och nätter.

Södra länken nattavstängd

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 27 september stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö.

Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 28:e, torsdag 29:e och fredag 30 september stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln avstängd

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 27:e, onsdag 28:e, torsdag 29:e och fredag 30:e september stängs hela Klaratunneln av på grund av beläggningsarbeten.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Sveavägen och Mäster Samulersgatan.

Tpl Häggvik, räckesarbeten påverkar framkomligheten på E4:an och Norrortsleden 

Räckesarbeten pågår vid Tpl Häggvik. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 till 05.00 natt mot tisdag 27:e och natt mot onsdag 28:e september.

Norrgående trafik påvrkas på så sätt att avfarten stängs av från E4:an i till Häggvik och Norrorstleden väg 265. Under tiden leds trafiken om via Trafikplats Rotebro.

Södergående trafik  påverkas så sätt att avfarten från E4:anmot Norrortsleden är avstängd och omledning sker via bron uppe i cirkultationsplatsen Häggvik ner på Norrortsleden. 

Ekerövägen 

Med start i slutet av vecka 38, och till och med mitten på oktober pågår asfalteringsarbeten på långa sträckor längs med Ekerövägen. Du som åker bil eller buss kommer stundtals att påverkas av dessa arbeten.

Det är fyra olika områden som asfalteras under perioden och en del av arbetena påverkar framkomligheten – men inte hela tiden. De arbeten som beräknas påverka trafiken mest utförs på kvällar och helger, då färre personer åker på Ekerövägen. I samband med dessa arbeten kan det på korta sträckor vara endast ett körfält öppet i båda körriktningarna.

En del arbeten behövs däremot utföras dagtid, trots att de påverkar trafiken på Ekerövägen. Det beror dels på de stora mängderna asfalt som ska transporteras till arbetsområdet och dels för att det som ska asfalteras är delar som ansluter den nya vägen med den gamla.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken

Blekholmsterrassen vid Klarabergsviadukten

Reparation av brofog pågår på Blekholmsterrassen vid Klarabergsviadukten. Arbetet sker nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 26/9 - 9/10. Under tiden är trafiksignalen släckt och trafikvakter dirigerar trafiken på plats

Hornsbergs Strand samt Kungsholms Strand

Från måndag 26 september stängs Hornsbergs Strand återigen av vid Igeldammsgatan och Kungsholms Strand öppnas för dubbelriktad trafik vid Igeldammsgaytn. Detta beräknas pågå fram till 21 oktober. 

Schaktarbete Högbergsgatan

Schaktarbete påverkar framkomligheten på Högbergsgatan under perioden 26 september till 15 november. Under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt. 

Begränsad framkomlighet på Zinkens väg

Ett körfält är avstängt på Zinkens väg på grund av arbete med en dagvattenbrunn. Arbetet pågår 26 september till 31 december. 

Evenemang 

Fotboll

Tisdagen den 27 september tar Sverige emot Slovenien på Friends Arena, matchen startar klockan 20.45. 

Riksmötets öppnande påverkar busstrafiken

Tisdagen den 27 september äger riksmötets öppnande rum. Det påverkar innerstadsbussarna mellan klockan 8.30 och 18.00.

Busslinjerna som påverkas är 1, 2, 3, 53, 54, 55, 57, 65, 69, 75 och 76.