Veckans trafik 19 - 25 september

Kommande händelser · Under veckan är det flera arbeten som påverkar framkomligheten, dels stängs Nordsydaxeln av samtliga vardagsnätter, det samma gäller Norrortsleden och tre körfält stängs av i Fredahällstunneln.

Norrortsleden avstängd nattetid

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 20:e och onsdag 21 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot torsdag 22:a och fredag 23 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Begränsad framkomliget på Essingeleden 

Arbete pågår i Fredhällstunneln på Essingeleden nattetid, klockan 23.00 - 05.00. Natt mot tisdag är tre körfält avstängda i södergående riktning. Från natt mot onsdag byter arbetet riktning och tre körfält är avstängda i norrgående riktning.  

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Samtliga vardagsnätter stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Arbetet sker natt mot tisdag 20:e, onsdag 21:a, torsdag 22:a och fredag 23 september.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Klaratunneln avstängda i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot måndag 26 september stängs hela Klaratunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Sveavägen och Mäster Samulersgatan.

Breddning av gång- och cykelbana på Skanstullsbron

Under perioden 22 september till 30 november ska gång- och cykelbanan breddas på Skanstullsbron. Arbetet utförs i olika i etapper och påverkar trafiken olika mycket och olika tider. Arbette utförs både dagtid, kvällar och nätter.

Vägarbeten med lokal påverkan på trafiken

Mäster Samuelsgatan avstängd  

Mäster Samuelsgatan är avstängd mellan Biblioteksgatan och Birger Jarlsgatan natt mot 22 september. Arbetet startar klockan 20.00 och pågår till 06.00. Under tiden hänvisas fordonstrafik att köra via Hamngatan. 

Ystadsvägen avstängd

Arbeten pågår på Ystadsvägen under perioden 22 september till 31 december. Under arbetstiden är vägen avstängd, väster om Malmövägen. Trafiken hänvisas att följa uppskylad omledning. 

Begränsad framkomlighet på Lövstavägen/Krossgatan

Arbete pågår med refuger och trafiksignaler under perioden 19 september till 12 november. 

Arbetet pågår i olika etapper och under de olika etapperna blir det olika påverkan på framkomligheten. 

Evenemang

Lidingöloppet

Lidingöloppet pågår under helgen 23 – 25 september. Tävlingen består av ett flertal lopp för olika åldersgrupper och med varierande distanser. Det största och längsta loppet på 30 km och med flest deltagare och besökare arrangeras på lördagen den 24 september. Förändringar för busstrafiken. Se sl.se eller sök i reseplaneraren och se hur din resa påverkas.