E4 Uppsalavägen · Under två helger (25-29 maj och 3-6 juni) flyttas E4 Uppsalavägen i höjd med Helenelund till en tillfällig väg närmare Kistamässan. Stor trafikpåverkan förväntas under själva trafikomläggningen.

Onsdag 25 maj påbörjas ett arbete att leda om trafiken på E4 Uppsalavägen i höjd med Helenelund till en tillfällig väg väster om befintlig sträckning. Arbetet kommer att ske under två helger och i huvudsak utföras nattetid mellan klockan 22.00 och 05.00.

Först flyttas trafiken mot Stockholm

Under första helgen, Kristi himmelsfärdshelgen 25-29 maj, flyttas trafiken som kör mot Stockholm. Trafikomledningen sker stegvis under flera nätter och Trafikverket kommer hela tiden ha minst ett körfält öppet i riktning mot Stockholm. Söndagen den 29 maj planeras arbetet vara klart och alla fyra körfälten i södergående riktning överflyttade till omledningsvägen och öppna för trafik.

Redan klockan 20.00 på fredag kväll kommer två körfält att stängas av (två körfält är öppna) och från klocka 22.00 fram till lördag som längst till klockan 09.00 kommer endast ett körfält att vara öppet förbi platsen.

Sedan flyttas trafiken mot Uppsala

Andra helgen, 3-6 juni, flyttas trafiken i riktning mott Uppsala. Det kommer hela tiden vara ett körfält öppet i norrgående körriktning. Däremot kommer påfartsrampen från E18 mot Uppsala att vara stängd nätterna mellan fredag och lördag samt mellan lördag och söndag. Trafiken leds då mot Järva krog och tillbaka på E4 mot Uppsala. Söndagen 5 juni beräknas alla norrgående körfält vara överflyttade och öppna för trafik. Även påfarten från E18 är öppen igen.

Bussar och gång- och cykeltrafiken kommer inte att påverkas av omledningen. Omläggninge kommer att vara i ungefär ett år.

Hastigheten förbi arbetsplatsen kommer att vara nedsatt till 70 kilometer i timmen.

Bakgrund

SL bygger ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till den nya slutstation i Helenelund. Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gång- och cykeltrafik. Passagen är för smal och för låg för att rymma Tvärbanan. Trafikverket kommer därför att riva den nuvarande passagen och bygga en ny passage som är tillräckligt bred och hög.

För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden har en tillfällig väg byggts vid sidan av E4 med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar under hösten 2023 kommer trafiken att flyttas tillbaka till den vanliga sträckningen igen.

Karta

Här påverkas trafiken under omläggningen.