Kommande händelser · En relativt lugn vecka i Stockholmstrafiken när det gäller planerade arbeten. Resor till och från midsommarfiranden förväntas påverka trafiken mycket under veckoslutet.

Hjulstatunneln avstängd

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt mot onsdag 22 juni stängs Hjulstatunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Hjulstatunneln tillhör lokalgatan bredvid E18 i nordvästra Stockholm.

Begränsningar på Bergslagsvägen

Schaktarbete pågår på Bergslagsvägen mellan Råckstarondellen och Islandstorget. Arbetet pågår 20 juni till 31 augusti och under tiden är ett körfält avstängt, vilket ger en begränsad framkomlighet. 

Nockebybron

Under veckans nätter kommer ett körfält att stängas av kortare stunder på väg 261 vid Nockebybron i riktning mot Ekerö. Avstängningen pågår från natten mot tisdag 21 juni till natten mot torsdag 24 juni.

Arbeten med lokal trafikpåverkan

Hamngatan

På Hamngatan, mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan mot Sergels Torg, ställs en mobillift upp för arbete med den intilliggande fastigheten. Arbetet sker under maximalt fyra nätter i perioden 20-25 juni och vid aktivt arbete ställs omledningsskyltning ut på sträckan Norrlandsgatan - Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan. Fordonstrafik med tillstånd att köra i spårområdet berörs inte av avstängningen.

Olof Palmes gata

Olof Palmes Gata ska under perioden 21 - 30 juni fräsas och beläggas med ny asfalt på sträckan mellan Vasagatan och Sveavägen. Arbetet utförs kväll/natt och trafikvakter finns på plats för att reglera trafiken förbi arbetsområdet.

Hamngatan avstängd

En mobillift ska ställas upp på Hamngatan mellan Norrlandsgatan och Regeringsgatan i riktning mot Sergels torg. 

Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 från den 20:e till 25 juni.

Under arbetstiden leds trafiken om via Norrlandsgatan - Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan. 

Begränsad framkomlighet på Sankt Eriksgatan 

Från mitten av junit till slutet på december pågår ett arbete med växtbäddar. Arbetet pågår mellan Sankt Eriksplan och Karlbergsvägen och påverkar båda riktningar. 

Kollektivtrafiken går över till sommartidtabell

På midsommarafton fredag 24 juni går SL-trafiken över på sommartidtabell. Trafiken anpassas då efter hur resandet förändras under sommaren när många är lediga, men det samtidigt är fler som reser till exempelvis skärgården.

Sommartidtabellen gäller mellan fredag 24 juni och söndag 21 augusti.

Så går SL-trafiken i midsommar

  • Midsommarafton, fredag 24 juni, är dag före helgdag, motsvarande lördag. Alltså körs SL-trafiken enligt lördagstidtabell.
  • Midsommardagen, lördag 25 juni, är en helgdag, därför kör SL-trafiken då enligt söndagstidtabell.
  • Natt mot söndag 26 juni körs som vanlig helgnatt. Tänk på att redan från och med midsommarafton är det sommartidtabell som gäller.

Eftersom många är ute i trafiken runt midsommar rekommenderar vi att du ser till att att vara ute i god tid - i synnerhet om du ska resa via Norrtälje, Vaxholm eller Värmdö för vidare färd mot skärgården.