Kommande händelser · En relativ lugn vecka med få planerade arbeten. Delar av tvärbanan avstängd under perioden 4 juli - 7 augusti och infarten till Södra länken från Gullmarsplan är avstängd under veckoslutet.

Nedfarten till Södra länken vid Gullmarsplan

Från sen kväll den 9 juli fram till tidig morgon den 11 juli stänger Trafikverket av nedfarten till Södra länken vid Gullmarsplan, den så kallade Talltunneln.

Vägens lutning ska justeras då det kommer in för mycket vatten och saltrester i Södra länken. Därför stängs nedfarten till Talltunneln i Södra länken av vid Gullmarsplan under helgen. Trafiken leds om via Årsta, trafikanter ombeds följa den orangea vägvisningen.

Tvärbanan: avstängningar 4 juli - 7 augusti

Delar av Tvärbanan stängs av i juli och augusti på grund av banarbete. Du kan istället åka med ersättningsbussar som kör sträckan mellan Stora Essingen och Sickla allé.

Övriga sträckor på Tvärbanan går som vanligt under denna period.

Var ute i god tid när du ska resa

Sommaravstäningen på Tvärbanan beror på att SL utför underhållsarbeten på banan. Sök din resa på webben eller i SL-appen för att hitta den snabbaste och bästa resvägen just för dig. Räkna med att din resa kan ta längre tid än vanligt.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken 

Begränsad framkomlighet Engelbrektsgatan/Karlavägen 

Beläggningsarbete pågår på Engelbrektsgatan i korsningen Karlavägen. Arbetet pågår kvällar och nätter klockan 20.00 till 05.00 och under tiden dirigeras trafiken med hjälp av trafikvakter. 

Begränsad framkomlighet på Birger Jarlsgatan

Asfalteringsarbete pågår på Birger Jarlsgatan under perioden 4 - 15 juli. Abretet pågår kvällar och nätter klockan 20.00 - 05.00 och under arbetstiden finns trafikvakter på plats och dirigerar trafiken. 

Hastighetsdämpade åtgärder på Farstavägen/Forshagagatan

Hastighetsdämpande åtgärder pågår på Farstavägen/Forshagsvägen under perioden 4 juli till slutet av augusti. Under tiden finns trafikvakter vid platsen och dirigerar trafiken. 

Sommarens arbeten på Ekerö

Trafikverket fortsätter med att bredda Ekerövägen och bygga E4 Förbifart Stockholm även under sommaren.

Här är sommarens arbeten som kan påverka dig som bor och vistas längs hela sträckan.

Norra Lovö

Sprängningar pågår både under och ovan jord. 

Tappström-Nockeby

Sprängningsarbeten på flera platser längs sträckan. Sprängningar kan ske tre gånger om dagen på vardagar, klockan 10.00, klockan 14.00 och klockan 19.30.

Nockebybron

Arbetet med Nockebybron fortsätter. Ett körfält stängs av på Nockebybron i riktning mot Stockholm/Nockeby från och med vecka 26 fram till slutet av november. För att genomföra arbetena är även parkeringen under Nockebybron avstängd.

Drottningholmsbron

Fortsatta arbeten med Drottningholmsbron. Flera av dem kan orsaka höga bullernivåer.

Drottningholm–Kanton

Arbetet med breddningen av vägen fortsätter, nu från Edeby till Kanton.  Dessa arbeten kan innebära mindre, tillfälliga avstängningar och omledningar under sommaren. Arbetena påverkar inte trafikflödet och du som går, cyklar eller åker bil kommer alltid kunna ta dig fram. Var uppmärksam på förändringar och ny skyltning.

Tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm

Sprängningsarbeten pågår under jord och arbetet närmar sig stranden söderut vid Fiskarfjärden. 

Lindö tunnel

Betonggjutningar fortsätter och arbetet pågår på södra sidan (riktning mot Ekerö) av det nya tunnelröret vid Lindö tunnel. Arbetet pågår måndag–torsdag 17.30–00.00, fredag 12.00–21.00 och lördag 08.00–17.00

Tappström

Vid Tappströmskanalen kommer arbetet med att dra upp stödväggar pågå, så kallade spontar. Kanalen är även avstängd för båttrafik 18 juli till 24 juli mellan klockan 07.00–19.00 av säkerhetsskäl med anledning av arbetena.

Tappström/Ekerö centrum

Under sommaren gör Trafikverket i ordning busshållplatserna Tappström på samma sida som Ekerö centrum. Arbetena innebär trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser. Var uppmärksam på förändringar och ny skyltning.

Evenemang 

Norrbro

Norrbro är avstängd 10 juli mellan 06.00 och 17.00 i samband med evenmanget "NexusBall Rally" (biluppvisning).