Veckans trafik 17 - 23 januari

Kommande händelser · Under veckans vardagsnätter pågår arbeten i Trafikverkets tunnlar. Under tiden arbeten pågår är tunnlarna avstängda. Avstängningarna sker klockan 22.00 - 05.00.

Norra länken avstängd nattetid 

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 18 januari stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 19 januari stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken avstängd nattetid 

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 20 januari stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 21 januari stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Kollektivtrafikkörfält införs längs med Ekerövägen

Förändringen gäller mellan Tappströmsrondellen och strax innan Lindö tunnel.

I november öppnade den första fyrfiliga sträckan av Ekerövägen mellan Tappströmsrondellen och strax innan Lindö tunnel. Fram till nu har alla körfält varit öppna för alla trafikslag, men från den 18 januari reserveras ett körfält i vardera riktningen för kollektivtrafiken i förmiddags- respektive eftermiddagsrusningen. 

För sträckan i riktning mot Stockholm/Bromma innebär detta att körfältet är reserverat vardagar mellan klockan 06-09 och för sträckan i riktning mot Ekerö innebär detta att körfältet är reserverat för kollektivtrafik vardagar mellan klockan 15-18.

Syftet med kollektivtrafikkörfältet är att underlätta för kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt så att det kollektiva resandet går smidigare och fler resenärer kan välja det färdmedlet.

Klaratunneln avstängd i södergående riktning

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot torsdag 20 januari och fredag 21 januari stängs Klaratunneln av i södergående riktning på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Sveavägen och Mäster Samulersgatan.

Arbeten som har lokal påverkan på trafiken 

Norrmalmstorg avstängd 

Måndagen den 17 januari klockan 07.00 - 10.00 är Norrmalmstorg avstängd. Det är en kranbil som ska ställas upp på Norrmalmstorg mellan Smålandsgatan och Hamngatan. Fordonstrafik hänvisas med omledningsskyltar till närliggande gator i området under de timmar kranbilen står på plats.

Hornsbergs Strand avstängd 

Delar av Hornsbergs Strand och Mariedalsvägen ska rustas upp med bredare gångbanor och ny belysning. Även ledningsnätet längs Hornsbergs Strand, Mariedalsvägen och Warfvinges väg rustas upp med nya ledningar för bland annat vatten/avlopp, el, fiber och fjärrvärme.

Tillfälligt omlagda vägar:

  • Mariedalsvägen stängs av för fordonstrafik från den 17 januari fram till årsskiftet 2022/2023
  • Hornsbergs Strand, delen mellan Mariedalsvägen - Kungsholms Strand/Igeldammsgatan stängs av för fordonstrafik 17 januari till 19 mars
  • Västra delen av Kungsholms Strand stängs av från 20 mars till slutet av juni.

Under den tid vägarna är avstängda leds fordonstrafiken om. Tillfälliga gång- och cykelvägar anläggs för fotgängare och cyklister. Boende och besökare kan ta sig till fastigheterna under hela arbetsperioden. Likaså nyttotrafik och räddningstjänst. 

Schaktarbete pågår från måndag 17 januari till 31 mars. 

Herkulesgatan avstängd

Herkulesgatan är avstängd mellan Rödbodgatan och Drottninggatan från fredag 20 januari klockan 22.00. Det är ett schaktarbete som pågår och arbetet beräknas vara klart hösten 2022. 

I samband med detta enkelriktas Rödbodgatan mellan Herkulesgatan och Tegelbacken/Rödbodtorget/Tegelbacken, det är endast möjligt att köra från Herkulesgatan mot Tegelbacken.

Fordonstrafik hänvisas under perioden att köra Rödbodgatan/Rödbodtorget-Jakobsgatan alternativt Rödbodgatan/Rödbodtorget-Vasagatan-Mäster Samuelsgatan. Jakobsgatan får under perioden vänd trafikriktning för möjlighet att köra från Tegelbacken/Rödbodtorget mot Malmtorgsgatan. Fordonstrafik som har för avsikt att köra Klaratunneln mot Sveavägen hänvisas att köra alternativa vägar, exempelvis Jakobsgatan-Regeringsgatan-Sergels Torg-Sveavägen. 

Natt mot fredag 20 januari pågår omskyltning av vägarna. Under tiden detta pågår är Jakobsgatan avstängd mellan Malmtorgsgatan och Rödbodgatan/Rödbodtorget/Tegelbacken.

Evenemang

Demonstration vid Norrmalmstorg

Lördag 22 januari mellan ca klockan 12.30 – 17.30 påverkas linje 2, 54, 69 och 76 av omlagda körvägar och indragna hållplatser på grund av en demonstration vid Norrmalmstorg.