Kommande händelser · En relativ stillsam start på det nya året när det kommer till planerade större arbete. Under två nätter stängs E18 av mellan Trafikplats Hjulsta - Trafikplats Tensta.

E18 nattavstängd mellan trafikplats Hjulsta - Trafikplats Tensta

Under två nätter är E18 avstängd nattetid mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Tensta. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00.

E18 avstängd mellan Trafikplats Hjulsta - Trafikplats Tensta riktning mot Stockholm

Natt mot tisdag 11 januari klockan 22.00 - 05.00 är Tenstatunneln och Rinkebytunneln avstängda på grund av drift- och underhållsarbeten.

Avstängningen sker på E18 mellan Trafikplats Hjulsta och Trafikplats Tensta i riktning mot Stockholm. Trafikanterna hänvisas att följa uppskyltad omleding. 

E18 avstängd mellan Trafikplats Tensta - Trafikplats Hjulsta riktning mot Enköping 

Natt mot onsdag 12 januari klockan 22.00 - 05.00 är Rinkebytunneln och Hjulstatunneln avstängda på grund av drift- och underhållsarbete.

Avstängningen sker på E18 mellan Trafikplats Tensta och Trafikplats Hjulsta i riktning mot Enköping. Trafikanterna hänvisas att följa uppskyltad omleding.

Klaratunneln avstängd 

Natt mot torsdag 13 januari är Klaratunneln avstängd på grund av drift- och underhållsarbete. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Trafikanter rekommenderas att följa uppskyltad omledning. 

Natten mellan 11 och 12 januari 2022 flyttas gång- och cykeltrafiken från Stadsgårdsledens norra till södra sida på sträckan under Slussbron.

Trafikomläggning gång- och cykelbana Stadsgården

Trafikomläggningen gäller sträckan från övergångsstället i höjd med den temporära bussterminalen fram till cirka 50 meter väster om Slussbron. Förändringen gäller tillsvidare och markeras med skyltning.

Så påverkas övriga trafikanter:

Motortrafiken påverkas genom ytterligare ett trafikljus som tillkommer på sträckan, väster om Slussbron.

Cykelbana mellan Stadsgården och Skeppsbron påverkas inte, men kommer att korsas av gångtrafik från Stadsgårdsleden.

Trafikomläggningen görs för att möjliggöra arbete med brofästet till den östra lågbron. 

Arbeten med lokal påverkan på trafiken 

Begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen

Schaktarbete pågår under perioden 10 januari till 27 februari. Under arbetstiden är ett körfält avstängd. mellan Islandstorget och Råckstarondellen, riktning mot Vällingby.

Bergslagsvägen avstängd 

Under perioden 10 - 23 januari pågår schaktarbete på Bergslagsvägen. Under tiden är vägen avstäng vid Råckstarondellen, Bergslagsvägen-Björnsonsgatan. Trafiken leds om via Islandstorget.

Begränsad framkomlighet på Rosenlundsgatan

Ett körfält är avstängt på Rosenlundsgatan i höjd med Södra Station under tiden ett schaktarbete pågår. Arbetet utförs kvälls- och nattetid klockan 19.00 - 05.00 under perioden 10 - 16 januari.

Rådhusgränd avstängd

En tornkran ska monteras ner vid Rådhusgrän. Arbetet pågår nattetid klockan 20.00 - 05.00 under perioden 10 - 16 januari. Under pågående arbete kommer Rådhusgränd att stängas av och trafiken leds om via Riddarhusgränd. Trafiken regleras med trafikvakter.