Veckans trafik 15 - 21 augusti

Planerade händelser · Under veckan sker nattavstängningar i flera av Trafikverkets tunnelsystem. Under veckan pågår även Stockholms Kulturfestival i centrala Stockholm, vilket kommer att påverka trafiken i närområdet.

Väg 73 mellan Nynäshamn och Segersäng

Slutspurt på beläggningsarbete på Nynäsvägen som startade redan den 8 augusti. Den 15 augusti startar arbeten klockan 14 och fortsätter en bit in på kvällen. Arbeten sker i norrgående riktning mot Segersäng.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs  ett körfält av och trafiken får växelvis passera vägarbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignaler.

E20 Norra länken

Under två vardagsnätter är Norra länken avstängd. Avstängningen pågår klockan 22.00 - 05.00

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Nattavstängt mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 16 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nattavstängt mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 17 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

E4/E20 Tomtebodakurvan

Natt mot torsdag 18 augusti och natt mot fredag 19 augusti kommer E20-bron (norrgående) samt ramp mot Solnabron att stängas av mellan 22 och 05. Även av- och påfart Klarastrandsleden till/från Solnabron kommer att stängas av. E4 kommer att ha två körfält öppna hela tiden.

Väg 75 Södra länken

Under två vardagsnätter är Södra länken avstängd. Avstängningen gäller klockan 22.00 - 05.00.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Nattavstängt mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 18 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nattavstängt mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 19 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Väg 265 Norrortsleden

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 19 augusti stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Karlbergsbron på E4/E20, Essingeleden

Från mitten/slutet av augusti till oktober 2022 kommer arbeten med de så kallade brofogarna att utföras på Karlbergsbron, som är en del av Essingeleden (E4/E20). 

Nattetid (klockan 23-05), när arbete pågår, kommer ett
körfält vara avstängt och hastigheten kommer att vara
sänkt i anslutning till vägarbetsplatsen. Dagtid påverkas inte framkomligheten för trafiken på Essingeleden.

Boende i närheten kan störas av buller, särskilt under arbetes första två-tre veckor.

Herkulesgatan/Rödbodgatan mot Tegelbacken/Brunkebergstorg

På Herkulesgatan innan Rödbodgatan mot Tegelbacken/Brunkebergstorg och på Rödbodgatan mot Tegelbacken stängs ett av två körfält av under ett flertal år på grund av en omfattande ombyggnation av fastigheten kvarteret Snäckan.

På Rödbodgatan är det fortsatt omlagd trafikriktning med tillåtelse att köra söderut från Herkulesgatan ner mot Jakobsgatan öster om Klarafaret. Trafiken från Centralbron till Klaratunneln berörs inte av denna avstängning.

Arbetet har tillåtelse att påbörjas från den 15 augusti och beräknas pågå till slutet av 2025.

Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan

En omfattande ombyggnation ska genomföras av fastigheten kvarteret Hästen under ett flertal år. Detta innebär att endast ett körfält hålls öppet på Regeringsgatan norrgående fram mot Mäster Samuelsgatan samt på Mäster Samuelsgatan mellan Regeringsgatan och Klaratunneln i båda riktningar.

Arbetet har tillåtelse att påbörjas från den 15 augusti och beräknas pågå till slutet av 2026.

Sänkt hastighet på Lidingöbron

Det pågående arbetet med reparation av Lidingöbrons bropelare kommer att innebära sänkt hastighet på bron under tre helger i augusti och september. 

Hastigheten kommer att sänkas från 70 km/tim till 30 km/tim natten mot lördag 20 augusti klockan 00.00 till måndag 22 augusti klockan 04.00.

Vägarbeten med lokal trafikpåverkan

Hornsgatan

Arbeten med trafiksignaler kommer att ske dagtid på Hornsatan mellan 15 och 19 augusti. Arbete sker mellan klockan 9 och 15 och på en plats i taget. Skyddfordon används för att stånga av körfält där arbete pågår.

Rosenlundsgatan - Ringvägen

Asfalteringsarbete utförs på Rosenlundsgatan och Ringvägen natten mellan 15 och 16 augusti. Arbete pågår klockan 20.00 till 05.00 och trafiken regleras med vakt. 

Bällstavägen

Återställningsarbeten på Bällstavägen vid Ulvsundavägen pågår 8 och 31 augusti.

I östlig riktning

Ett körfält öppet för fordonstrafik, ett körfält tas i anspråk till gång- och cykeltrafik.

I västlig riktning

Endast ett körfält öppet en kortare sträcka efter trafiksignalerna, sen återgår det till två körfält över bron och vidare mot Annedal.

Gång och cykeltrafik hänvisas till norra sidan. Framkomlighet till busshållplatsen finns.

Evenemang

Stockholms Kulturfestival

Stockholms kulturfestival pågår den 17 - 21 augusti. Området kring Strömgatan, Gustav Adolfs Torg och Norrbro kommer att påverkas under perioden 10-24 augusti.

  • Gustav Adolfs Torg nr 22-24. Avstängd till 24 augusti. Detta medför att trafik från Strömgatan västerut, måste svänga vänster in på Norrbro och trafik från Norrbro norrut, måste svänga höger ner på Strömgatan.
  • Gustav Adolfs Torg nr 14-20. Avstängd till 23 augusti
  • Regeringsgatan nr 1-6. Avstängd till 23 augusti
  • Malmtorgsgatan 1-2, samt Strömgatan Österut. Avstängd 17 - 21 augusti kl 16.00 / 02.00
  • Strömgatan, västerut, från Kungsträdgårdgatan. Avstängd till 24 augusti (öppet för transport till Operan/Café Opera)
  • Norrbro. Avstängd till 24 augusti klockan 12.00 (öppet för transport till Riksdagen, via södra sidan).
  • Kungsträdgårdsgatan och Strömbron, båda riktningar. Samtlig trafik tillåten 10 - 24 augusti.
  • Västra Trädgårdsgatan. Dubbelriktas för trafik 14 - 23 augusti.

Red Bull lådbilsrally

Söndag den 21 augusti arrangeras Red Bull Lådbilsrally i Stockholms innerstad. Detta påverkar trafiken med avstängda vägar på Södermalm.

  • Bastugatan kommer att vara avstängd mellan Tavastgatan och kattgränd mellan 19 augusti klockan 12.00 och 22 augusti klockan 05.00.
  • Torkel Knutssonsgatan kommer att vara avstängd mellan Brännkyrkagatan och Söder Mälarstrand mellan 20 augusti klockan 07.00 och 22 augusti klockan 05.00.

Dalarö triathlon Light

Lokalt motionslopp i Dalarö som främst kommer att påverka trafiken utmed Smådalarövägen (väg 567) och Odinsvägen (227) mellan bron över kanalen och Dalarö hamn. Påverkan sker mellan 10 och 14. Loppet startar klockan 11.