Kommande händelser · Motorvägsbron vid Södertälje ska repareras och stängs därför av i södergående riktning 1-4 oktober. Drift- och underhållsarbete pågår i Muskötunneln nattetid och trafiken lotsas genom tunneln.

Motorvägsbron vid Södertälje stängs av 1-4 oktober

Fredag den 1 oktober klockan 22.00 stängs trafiken av på E4/E20 i södergående riktning på motorvägsbron vid Södertälje. Motorvägsbron beräknas öppna för trafik igen senast klockan 05.00 måndag den 4 oktober.

Trafiken leds om via den intilliggande Saltsjöbron under tiden som reparationsarbetet pågår. Viss köbildning kan uppstå söderut efter Saltsjöbron.

Den norrgående trafiken på motorvägsbron påverkas inte av arbetet.

Banarbete påverkar fjärrtågstrafiken mellan Södertälje syd och Flemingsberg 

Från fredag 1 oktober klockan 04.30 till måndag 4 oktober klockan 04.30 går tågtrafiken mellan Södertälje syd och Flemingsberg annan väg via Södertälje hamn alternativt Västerås.

Det påverkar fjärrtågstrafiken mellan Stockholm - Göteborg/Malmö/Karlstad/Eskilstuna samt SL pendeltåg på sträckan Huddinge - Södertälje centrum. 

Arbetet medför att fjärrtågen omleds via Flemingsberg – Södertälje hamn och får samsas om spåren tillsammans med pendeltågen.

Pendeltågstrafiken påverkas endast under fredagen, med färre avgångar på sträckan Flemingsberg – Tumba/Södertälje centrum.

Räkna med längre restid än normalt.

För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Muskötunneln avstängd nattetid 

Drift- och underhållsarbeten pågår i Muskötunneln nattetid, klockan 21.00 - 05.00.

Arbetet pågår natt mot tisdag 28 september, natt mot onsdag 29 september och natt mot torsdag 30 september. Under dagtid förkommer inga arbeten.

Under arbetstiden lotsas trafiken genom tunneln. 

Muskötunneln går längs med väg 539 och tunneln förbinder, tillsammans med Muskövägen, med fastlandet.

Beläggningsarbete på Pampaslänken

Måndag 27 september till och med onsdag 29 september utförs beläggningsarbeten på Pampaslänken i södergående riktning och en mindre del av Klarastrandsleden i norrgående riktning. Trafikvakter reglerar trafiken förbi arbetet som sker mellan klockan 22.00 och 05.00.

Begränsad framkomlighet på Klarastrandsleden

Under två nätter stängs avfarten från Klarastrandsleden/Blekholmstunneln av i södergående riktning mot Tegelbacken/Kungsholmen/Klara Mälarstrand  på grund av fräsning- och beläggningsarbete.

Arbetet pågår natt mot tisdag 28 september och natt mot onsdag 29 september klockan 22.00 till 05.00.

Fordonstrafik hänvisas istället att köra via Västra Kungsbrokopplet (avfart innan Blekholmstunneln södergående) eller Norra Klarabergskopplet (avfart i Blekholmstunneln södergående). Följ uppskyltad omledning. 

Natt mot onsdag den 29 september ska även en körfältssignal bytas ut. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00 och utförs innan Blekholmstunneln/Västra Kungsbrokopplet södergående (mot Centralbron). Under tiden är ett körfält avstängt i södergående riktning. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron

Flera körfält är avstängda nattetid på Centralbron när brofogar ska besiktigas. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00 under perioden 27-30 september. Arbetet utförs mellan Söderledstunneln och Riddarholmen.

Under den första natten kommer avfarten till Slussen/Söder Mälarstrand stängas av under ca 2 timmar när en brofog besiktigas på avfartsrampen. När denna avstängning sker hänvisas fordonstrafiken till alternativa färdvägar, exempelvis Skansbroavfarten-Skansbrogatan-Skansbron-Hammarbyvägen. 

Filminspelning på Pipersgatan

Pipersgatan mellan Kungsholmsgatan o Bergsgatan regleras med trafikvakter i samband med filminspelning den 29 september mellan 13.30 och 16.30. Utryckningsfordon kommer att kunna passera som vanligt. Parkerade fordon och leveransfordon vägleds på platsen.

Teatergatan avstängd

Teatergatan stängs av när en mobilkran ska ställas upp mellan Blasieholmsgatan och Nybrokajen. Arbetet utförs torsdagen 30 september klockan 7 - 16. Fordon hänvisas att köra via Stallgatan och Hovslagargatan. Om målpunkten är mellan Teatergatan 8 och Nybrokajen tillåts infart från Nybrokajen när mobilkranen står på plats.

Renovering av Katarina gångbro 

Renovering av Katarina Gångbro pågår tisdag 28 september och onsdag 29 september klockan 8 - 16, under tiden arbetet pågår är Klevgränd och Urvädersgränd avstängd. 
Trafiken till berörda fastigheter hänvisas till Götgatan - Klevgränd.

Evenemang