Kommande händelser · Beläggningsarbete begränsar framkomligheten på Örbyleden nattetid. Natt mot fredag är delar av Norrortsleden avstängd då arbete pågår i Löttingetunneln.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 17 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Begränsad framkomlighet på Örbyleden

På Örbyleden mellan Nynäsvägen och Lingvägen ska fräsning och asfalteringsarbeten utföras nattetid klockan 20.00 - 05.00. Arbetet beräknas pågå den 13 - 17 september klockan 20.00-05.00 och under tiden regleras trafiken med hjälp av skyddsbil och flaggvakter. 

Begränsad framkomlighet på Danvikstullsbron

Fräsning och asfaltering av gång- och cykelbanan på Danvikstullsbron. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 13 - 17 september. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i riktning mot Nacka.

Gående och cyklister bussas över bron mellan hållplats Henriksdal och Londonviadukten. 

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan

Uppställning av mobilkran sker på Kungsgatan nattetid klockan 01.00 - 05.00 under perioden 13 - 17 september. Under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt och trafiken förbi arbetsplatsen regleras av trafikvakter.

Jungfrugatan avstängd

Uppställning av mobilkran på Jungfrugatan den 13 - 20 september nattetid klockan 00.00-06.00. Under tiden är gatan avstängd mellan Storgatan och Linnégatan, trafiken hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Begränsad framkomlighet i City

Den 14 september äger riksmötets öppnande rum. Det markerar starten på riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2021/22. I samband med detta sker en kortege mellan Slottet och Hovstallet.

I samband med kortegen påverkas busstrafiken med indragna hållplatser mellan klockan 12.00 till 15.00.

Påverkade busslinjer
2, 54, 57, 65, 69 och 76.