E4/E20 · Fredag den 1 oktober klockan 22.00 stängs trafiken av i södergående riktning på motorvägsbron vid Södertälje. Motorvägsbron beräknas öppna för trafik igen senast klockan 05.00 måndag den 4 oktober.

Trafiken leds om via den intilliggande Saltsjöbron under tiden som reparationsarbetet pågår. Viss köbildning kan uppstå söderut efter Saltsjöbron. 

Den norrgående trafiken på motorvägsbron påverkas inte av arbetet.

– Generellt är det mindre trafik ute på vägarna under helgerna, och det är därför vi väljer att göra våra reparationer på bron då, säger Joachim Jacobsson projektledare på Trafikverket.

Reparationerna sker från en ställning under bron, och aktiviteten uppepå bron kommer därför vara begränsad.

I samverkan med Södertälje kommun leds trafiken om via Viksängsleden/ Verkstadsvägen och Saltsjöbron. Trafikanterna uppmanas följa orangea markeringar. Omledningsvägen är enkelriktad under avstängningen.

Planera din resa, ta del av trafikinformationen, sänk hastigheten och följ den orangea vägvisningen.

Avstängningen och omledningen är viktig för reparationen av bron, som är känslig för störningar under arbetet. E4/E20 är en av Sveriges mest trafikerade vägar.

karta_slutversion_reparation_motorvagsbroarna_sodertalje_750px.png
Så här påverkas och leds trafiken om.

Klicka här för att ladda ner kartan (PDF-fil, 1,5 MB)

Korta frågor och svar

Vad ska göras på bron den här helgen?
Skadat stålmaterial där sprickor uppstått ska bytas ut. Trafikverkets entreprenör har byggt en ställning under bron och därifrån kommer svetsningsarbetet att ske. Arbetet sker således huvudsakligen under bron, och aktiviteten uppepå bron kommer vara begränsad.

Vad är det som har orsakat sprickan och skadorna?
Troligtvis är det någon form av belastningspåverkan. Allt material rör sig och slits över tid. En skada kan uppstå på grund av många olika variabler, exempelvis belastning, temperaturvariationer och/eller vibrationer som sker under lång tid.

Hur gammal är motorvägsbron?
De två broarna, en i södergående riktning respektive en norrgående riktning, är byggda år 1965. Broarna har inte passerat sin tekniska livslängd.

Vilka framtidsplaner finns det för motorvägsbroarna?
De två broarna är planerade att bytas ut. Byggstart beräknas ske under 2024, och preliminärt byggs de två broarna under 2025 respektive 2026. Mer läsning finner du under länkar.