Kommande händelser · Södra länken är nattavstängd i riktning mot Nacka under tre vardagsnätter. Underhållsarbeten pågår på Tunnelbanans röda linje nattetid. Söder Mälarstrand stängs av fredag 29/10 - måndag 1/11.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 26 oktober, onsdag 27 oktober och torsdag 28 oktober stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Ombyggnation av Vasagatan 

Vasagatans ombyggnation ometablerar till nya etapper.

Natten mellan 25-26 oktober klockan 20.00 - 06-00 tas arbetet bort på sträckan Vattugatan - Klara Vattugränd och Bryggargatan - Kungsgatan och flyttas istället till Klara Vattugränd - Mäster Samuelsgatan-Bryggargatan (mot Norra Bantorget).

Förbi arbetsområdet hålls ett körfält öppet i vardera riktning. Fordonstrafik ombeds i största möjliga mån undvika Vasagatan natten då ometablering sker. 

Arbetet på Vasagatan räknas vara klart i slutet på mars 2022. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron

Reparation av broräcke på Centralbron ska utföras nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 31 oktober - 8 november. Arbetet pågår mellan avfarten mot Herkulesgatan och påfarten från Vattugatan. Under tiden arbetet pågår är endast ett körfält öppet förbi arbetsplatsen.

Dagtid smalnas höger körfält av för att säkra av arbetsplatsen.

Söder Mälarstrand avstängd i båda riktningar 

På grund av ett akut arbete med en avloppsledning vid Söder Mälarstrand 248 kommer vägen att behöva stänga i båda riktningar. Arbetet pågår fredag 29/10 klockan 12.00 till måndag morgon 1/11 klockan 05.00. Reparationsarbetet utförs vid Paulsundsbron och cirka 500 meter österut.

Begränsad framkomlighet på Stadsgårdsleden

Beläggningsarbete pågår i kollektivkörfältet på Stadsgårdsleden - Londonviadukten. Arbetet pågår nattetid under perioden 27 oktober till 10 november. Under tiden är flera körfält avstängda. 

Begränsad framkomlighet på Klarastrandsleden

Borttagning av kablage pågår 26 - 28 oktober nattetid  22.00 . 05.00. Under arbetstiden är flera körfält avstängda på Klarastrandsleden mellan Tegelbacken och Stadshusbron.

Ett körfält hålls alltid öppet i respektive riktning.

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

Fräsning och asfaltering pågår på Nynäsvägen. Arbetet utförs 25 – 27 oktober klockan 22.00 – 05.00 mellan Sockenvägen och Tyresövägen.

Under arbetstiden är två körfält avstängda i södergående riktning.

Begränsad framkomlighet på Ulvsundavägen

På Ulvsundavägen i höjd med Flygplatsinfarten/Ranhammarsvägen pågår arbete med trafiksignaler från fredag kväll den 29 oktober och planeras pågå till söndag 31 oktober. Framkomligheten kan stundtals vara begränsad.

Sköndalsvägen/Sandåkravägen avstängd

På grund av ett schaktarbete stängs korsningen Sköndalsvägen/Sandåkravägen av.

Korsningen är helt avstängd under perioden 30 oktober klockan 07.00 till 8 november klockan 05.00.

Under perioden 8 november till 31 januari öppnas Sandåkravägen upp men Sköndalsvägen är fortsatt avstängd öster om Sandåkravägen och ca 100 meter österut.

Kungsgatan avstängd nattetid

Julbelysning ska monteras upp på Kungsgatan, när detta sker så stängs vägen av mellan Vasagatan och Sveavägen.

Arbetet pågår natt mot onsdag 27 oktober klockan 01.00 – 05.00.
Fordonstrafik hänvisas under avstängningen till närliggande gator, exempelvis Mäster Samuelsgatan.

Begränsad framkomlighet på Rosenlundgatan/Maria Bangata

Ett körfält stängs av på Rosenlundsgatan/Maria Bangatan under perioden 25 oktober till 15 november. Trafiken regleras med hjälp av flaggvakter.

Nattarbeten på Tunnelbanans Röda linje 

Från och med söndag 24 oktober till och med torsdag 4 november påverkas tunnelbanans trafik på Röda linjen nattetid mellan Liljeholmen och Axelsberg, samt mellan Liljeholmen och Midsommarkransen.

Detta på grund av arbete med ett växelbyte. Arbetet sker från midnatt fram till tidig morgon, söndag–torsdag. Trafiken påverkas inte under dagtid eller nätter mot lördag och söndag.
Under hela arbetet går tågen som vanligt från Fruängen och Norsborg mot T-Centralen.

Pendeltågen ersätts med buss mellan Gnesta och Södertälje centrum

Från fredag 29 oktober klockan 22.00 till natt mot måndag 1 november är pendeltågen på  mellan Gnesta och Södertälje centrum inställda.

Trafikverket utför banarbeten på järnvägen vilket påverkar pendeltågen till och från Gnesta. Övriga pendeltågslinjer till och från Södertälje centrum går som normalt.

Restiden kan bli upp till cirka 30 minuter längre så sök din resa på sl.se eller appen.