Kommande händelser · Under veckan stängs Norra Länken av nattetid. avstängningen sker i riktning mot Lidingö. Under helgen 23-25 oktober påverkas pendel- och fjärrtåg mellan Stockholm - Uppsala då banarbete pågår.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag - fredag 19 - 22 oktober stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Centralbron och Klarastrandsleden avstängda nattetid 

Natt mot torsdag 21 oktober och natt mot fredag 22 oktober är Centralbron och Klarastrandsleden avstängda i södergående riktning pga beläggningsarbete. Arbetet pågår 22.00 - 05.00.

Beläggningsarbete på Klarastrandsleden

Fräsning- och beläggningsarbetet pågår på Klarastrandsleden mellan Stadshusbron och Tegelbacken. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 18-24 oktober. Under tiden arbetet pågår är trafiksignalen släckt och trafikvakter reglerar trafiken förbi arbetsområdet. 

Ett körfält avstängt på väg 263 vid Erkiksund

Från och med måndag 18 oktober till fredag 5 november kommer ett körfält vara avstängt på väg 263 vid Erikssund på grund av förberedande arbeten inför bygget av den nya bron. Arbetet pågår vardagar klockan 06.00 - 19.00.

Vägen är för smal för att hantera arbetsmaskiner och trafiken från två körfält samtidigt. För att kunna genomföra arbetet kommer därför ett körfält att stängs av. Trafiken kommer att styras av flaggvakter.

Johanneshovsbron avstängd nattetid

Trängselskattportaler ska bytas ut på Johanneshovsbron. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 18 - 29 oktober. 

När bytet utförs så stängs bron av i en riktning i taget. Trafiken leds om via Hammarbybacken/Skansbron. 

Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand 

Natten mellan 19 -  20 oktober kommer endast ett körfält österut att vara öppet på grund borrning under centralbron. Trafiken regleras av trafikvakter i korsningen under bron. 

Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Begränsad framkomlighet på Hornsgatan

Schaktarbete pågår på Hornsgatan i höjd med nummer 70. Arbetet pågår under perioden 18 oktober till 3 december och under tiden arbetet pågår är flera körfält avstängda.

Arbetet delas in i två etapper men framkomligheten för bil- och cykeltrafik kommer påverkas under perioden. Hornsgatan mellan Torkel Knutssonsgatan och Timmermansgatan kommer ha ett tillfälligt stoppförbud på båda sidor och uteserveringar och cykelparkeringar tas bort.

Begränsad framkomlighet på Strömsätravägen 

Fräsning och asfalteringsarbete pågår på Strömsätravägen mellan Skärholmsvägen och Stensätravägen. Arbetet pågår 21 - 29 oktober klockan 7-19. Trafiken regleras med trafikvakter under pågående arbete.

Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm 

Trafikverket utför banarbete på järnvägen vilket gör att pendeltåg och fjärrtåg ersätts med buss mellan Uppsala och Stockholm. Arbetet pågår från klockan 05.00 lördag 23 oktober fram till natt mot måndag 25 oktober. 

Pendeltåg:

Pendeltågen på linje 40, 41 och 42X är inställda mellan Ulriksdal och Upplands Väsby och ersätts med buss. 

Tänk på att ersättningsbussarna har andra avgångstider än pendeltågen och att restiden förlängs. När du kliver på bussen i Ulriksdal eller Upplands Väsby var uppmärksam på linjenummerskyltningen så att du kliver på rätt buss.

Sök din resa på sl.se eller i appen för aktuella bussavgångar och byten. 

Bussar ersätter Kårstalinjen mellan Lindholmen-Kårsta

Under perioden 17 oktober - 11 december är tågen inställda på sträckan Lindholmen-Kårsta och bussar ersätter.

Avstängningen pågår till 11 december och 12 december öppnar Kårstalinjen i sin helhet igen.