Kommande händelser · Under veckan stängs Norra länken av nattetid onsdag - fredag på grund av drift- och underhållsarbete. En järnvägsbro ska rivas vid Norrtull, cykel-och gångtrafik påverkas från den 11 oktober.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 12 oktober stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag 13 oktober, torsdag 14 oktober och fredag 15 oktober stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Begränsad framkomlighet Norrtull 

Lördag 9 oktober startar ett arbete med att riva en järnvägsbro vid Norrtull. Rivningen sker i etapper.

I en etapp begränsas antalet körfält i Norrtullsavfarten samt i Norrtulls södergående sida.

Arbetet innebär att en gång- och cykelbana behöver stängas av under perioden 11 oktober till 7 november, följ skyltning på plats för alternativ väg under avstängningen. Det kommer att bullra periodvis när betongfundamenten tas ner och när bron demonteras. Arbetena pågår vid vissa moment nattetid för att störa trafikflödena så lite som möjligt. I december beräknas arbetet vara klar. 

I en andra etapp stängs det inre körfältet i Norrtulls norrgående sida. Begränsningarna gäller dygnet runt.

Ett körfält avstängd över Nockebybron

Från och med natt till 12 oktober stängs ett körfält över Nockebybron. Det betyder att ett körfält är öppet i vardera riktningen.

Innan Trafikverket kan bredda bron behöver de byta ut brons lager som sitter mellan bron och brostöden. För att stabiliteten ska bibehållas under tiden lagerbyte pågår behöver trafiken centreras till mitten av bron. Det är därför ett körfält stängs av från och med den 12 oktober. Under natten mellan 11-12 oktober ställs betongfundamenten ut på bron. Dessa arbeten sker mellan klockan 21.00 - 06.00.

Så här påverkas du som trafikant:

Ett körfält dras in i riktning mot Bromma/Stockholm. Det betyder att ett körfält är öppet i vardera riktningen över Nockebybron. Framkomligheten på bron kommer att påverkas så länge arbetena med byte av brolager och brobreddning pågår.

Kollektivtrafiken delar körfält med övriga trafiken över Nockebybron.

Gång- och cykelvägen på brons vänstra sida (i riktning mot Bromma/Stockholm) påverkas inte. Gångbanan på brons högra sida stängs av i och med att körfältet stängs av.

Esbotunneln avstängda i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 10.00 och 13.00.
tisdag 12 oktober stängs Esbotunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Esbotunneln ligger i Kista i nordvästra Stockholm.

Hjulstatunneln avstängda i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 10.00 och 13.00.
onsdag 13 oktober stängs Hjulstatunneln av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Hjulstatunneln tillhör lokalgatan bredvid E18 i nordvästra Stockholm.

Ulvsundavägen avstängd 

Under perioden 11 - 31 oktober är Ulvsundavägen avstängd nattetid på grund av schaktarbeten. Vägen är avstängd mellan Norrbybägen/Kvarnbacksvägen och Ranhammarsvägen.

Norrgående trafik leds om via Ulvsundavägens lokalkörbana och södergående trafik leds om via Ranhammarsvägen och trafik till Flygplansinfarten hänvisas via Bromma Blocks. 

Schaktarbete Bergslagsvägen 

Schaktarbete pågår på Bergslagsvägen vid Råckstarondellen. Arbetet pågår  nattetid klockan 21.00 - 06.00 under perioden 10 - 17 oktober. Under arbetstiden är trafiksignalen släckt och trafikvakter är på plats och dirigerar trafiken. 

Begränsad framkomlighet på Falkenbergsgatan

Spårbyte ska ske på Falkenbergsgatan på Djurgården under perioden 11 - 15 oktober. Under arbetstiden är ett körfält avstängt på Falkenbergsgatan mellan Alkärret och Allmänna Gränd på Djurgården och trafik får passerar växelvis på de 3,5 meter som hålls öppet vid arbetsplatsen.

Begränsad framkomlighet på Vasaplan

Beläggningsarbete pågår på Vasaplan den 13 oktober klockan 06.00 - 18.00. Ett körfält är avstängt på Vasaplan mellan Gamla Brogatan och Vasagatan. Fordonstrafik hänvisas till att om möjligt köra via Vasagatan.

Evenemang

Södermalm runt: Lördagen 16 oktober klockan 14.00 går startskottet för Söder runt.
Loppet går ett varv runt Södermalm vilket påverkar tre busslinjer mellan ca klockan 13.00 – 17.30.

Starten är vid Tantolunden och mål vid Bergsundsstrand, Hornstull, Södermalm.

Fotboll 

Hammarby möter AIK på Tele2 Arena söndagen den 17 oktober klockan 15.00.

Innan matchen räknas det bli begränsad framkomlighet från Medborgarplatsen till Tele2 Arnea då suportrar marscherar mot arenan. 

Busslinjer påverkas på Södermalm mellan cirka klockan 09.00–15.30 och busslinjer som trafikerar Gullmarsplan mellan cirka klockan 12.30–15.30.

Linjerna 3, 4, 57, 66, 74, 76 påverkas mellan cirka klockan 09.00–15.30.

Gullmarsplan stängs av för busstrafik från cirka klockan 12.30 till 15.30 vilket påverkar linjerna 160, 164, 168, 188, 801, 802, 807, 816, 873, 875. Linje 144 påverkas redan från cirka klockan 11.30.