Veckans trafik 8 - 14 november

Kommande händelser · Vi går in i en lite lugnare period vad gäller planerade underhållsavstängningar på de större trafiklederna i Stockholm. Banarbeten på natten påverkar pendeltågstrafiken.

Buss i stället för spårvagn Skansen-Waldemarsudde

Från den 8 november till och med den 14 november ersätts spårvagnarna på sträckan mellan Skansen och Waldemarsudde med buss.

Avstängningen beror på ett banarbete som utförs i spårområdet. Under tiden ersätter bussar spårvagnstrafiken på sträckan mellan Skansen och Waldemarsudde.

Bussarna avgår var 10:e minut i bägge riktningar mellan cirka klockan 07.30-23.00. Övrig tid på dygnet avgår bussarna var 20:e minut.

Pendeltågen stannar inte vid alla stationer

Nätterna mot 9-10 november stannar inga tåg vid Årstaberg. Vissa tåg stannar inte heller vid Älvsjö och Stuvsta. Natt mot 11 november stannar inga tåg vid Stockholm Odenplan, Stockholm City, Stockholms södra och Årstaberg. I stället stannar tågen på Stockholms central.

Detta beror på att Trafikverket gör ett banarbete på järnvägen mellan Stockholms södra och Älvsjö. Det påverkar pendeltågen på linje 40, 41 och 43.

9-10 november: Här kan du inte kliva av klockan 00.00-05.00

Pendeltåg på linje 40 och 41 mot Södertälje centrum stannar inte vid Årstaberg och Älvsjö mellan klockan 00.00 och 05.00. I riktning mot Uppsala C/Märsta stannar inte pendeltågen heller vid Stuvsta. Pendeltågen på linje 43 stannar inte vid Årstaberg i båda riktningar.

Buss ersätter tågen på sträckan Huddinge-Årstaberg

Buss 40S går Huddinge–Stuvsta–Älvsjö–Årstaberg, och omvänt, mellan klockan 00.00 och 02.00. Bussen som ersätter sista pendeltåget mot Södertälje centrum går hela vägen till Södertälje centrum och stannar på alla mellanliggande stationer.

Du som reser med linje 43 och ska åka till eller från Årstaberg: Kliv av i Älvsjö och byt till ersättningsbuss 40S mot Årstaberg, och omvänt.

Res med tidigare avgångar eller sök din resa på sl.se eller i SL-appen för att hitta bästa alternativet för dig.

11 november: Här kan du inte kliva av klockan 00.00-05.00

Inga pendeltåg stannar vid Stockholm Odenplan, Stockholm City, Stockholms södra och Årstaberg mellan klockan 00.00 och 05.00. Under tiden leds tågen om via Stockholms central, spår 13 och 15, där du kan kliva för att resa vidare med övrig SL-trafik, och omvänt.

Sök din resa på sl.se eller i appen för att se hur du kan resa i stället.

Arbeten vid Häggvik påverkar trafiken

Nat mot fredag 12 november klockan 22.00 - 05.00 pågår ett beläggningsarbete på E4:an vid tpl Häggvik i norrgående riktning. Endast ett körfält är öppet förbi arbetsplatsen. 

Begränsad framkomlighet på Norrortsleden, väg 265

Natt mot lördag 13 november pågår ett arbete vid Tpl Häggvik klockan 22.00 - 08.00. Under arbetstiden leds trafiken om för de som åker på Norrortsleden mot E4:an och vidare norrut mot  Arlanda/Uppsala. Trafikanterna hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Arbeten med lokal trafikpåverkan

Beläggningsarbeten på Södermalm

Under veckan sker flera beläggningsarbeten på Södermalm.

Bastugatan

Asfalteringsarbete ska utföras på Bastugatan 9 - 11 november. Arbetet pågår dagtid klockan 07.00-19.00. Under arbetstiden regleras trafiken med hjälp av vakter. 

Ringvägen väster om Skanstull

Fräsning och asfaltering utförs på Ringvägen under två nätter.

Arbetet utförs den 10 november och den 12 november klockan 22.00 till 05.00. Arbetet utförs i västlig riktning mellan busshållplatsen vid Skanstull och Havregatan. Trafiken regleras med vakter.

Ringvägen öster om Skanstull

Fräsning och asfaltering ska utföras på Ringvägen mellan Götgatan och Renstiernas gata.

Arbetet utförs mellan den 8 och 12 november, nattetid, mellan klockan 22.00 och 05.00. Trafiksignaler är släckta och trafiken regleras med vakter.

Skånegatan

Fräsning och asfaltering ska utföras på Skånegatan mellan Renstiernas gata och Klippgatan.

Arbetet utförs mellan 9 och 16 november och sker nattetid mellan 00.00 och 06.00. Vägen är avstängd under tiden arbete pågår.

Norrlandsgatan avstängd 

Natt mot onsdag 10 november är Norrlandsgatan avstängd klockan 22.00 - 05.00. Det är montering av julbelysning som pågår och under arbetstiden behöver vägen stängas av mellan Brunnsgatan och Kungsgatan. När arbetet utförs hänvisas fordonstrafik istället till Birger Jarlsgatan.

Beläggningsarbeten i Norrmalm och Vasastan

Kammakargatan 

Fräsnings- och beläggningsarbete pågår på Kammakargatan mellan Drottninggatan och Torsgatan under perioden 10 - 16 november,

Vid arbetet, som sker dagtid kl 9-15, finns trafikvakter på plats för trafikdirigering.

Wallingatan

Fräsnings- och beläggningsarbete pågår på Wallingatan mellan Västmannagatan och Holländargatan samtliga vardagar under perioden 11 - 17 november.

Vid arbetet, som sker dagtid, finns trafikvakter på plats för trafikdirigering.

Begränsad framkomlighet på Huddingevägen

Begränsad framkomlighet i korsningen Huddingevägen/Gamla Huddingevägen när schatarbete pågår. 

Arbetet utförs nattetid klockan 22.00 - 05.00 och under tiden arbetet pågår kommer ett körfält tas i anspråk och skyddsbil kommer att användas samt sidomarkeringsskärmar. Dagtid kommer korsningen kunna passeras som vanligt. Under arbetstiden kommer även trafiksignalen att stå i gulblink eller att släckas.