Kommande händelser · Norrortsleden avstängd nattetid klockan 22-05 på grund av drift- och underhållsarbete. Onsdag 1 december till fredag 3 december kommer det vara begränsad framkomlighet till och från Arlanda.

Norrortsleden avstängd nattetid

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot 30 november stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla.

Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot onsdag 1 december stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Utrikesministermöte påverkar framkomligheten till och från Arlanda 

Onsdag 1 december till fredag 3 december pågår OSSE Utrikesministermöte. 

Mötet innebär stora störningar i framkomligheten till och från Arlanda och risk för köbildning på E4:an, främst i norrgående riktning mot Arlanda/Uppsala. 

Om du ska resa vidare från Arlanda dessa dagar, håll dig uppdaterad om trafiksituationen och tänk på att resan kan ta längre tid än vanligt. 

Vägarbeten med lokal påverkan på trafiken

På flera platser ska mobilkranar ställas upp och under tiden arbetet pågår är framkomligheten begränsad. 

Begränsad framkomlighet på Gjörwellsgatan

På Gjörwellsgatan i höjd med nummer 20 pågår ett mobilkransarbete 29 november till 3 december. Arbetet pågår dagtid klockan 9.00 - 15.00.

Under arbetstiden är ett körfält avstängt på Gjörwellsgatan mellan Rålambsvägen och Lagerlöfsgatan. 

Heliosgatan avstängd 

Heliosgatan vid Heliostorg är avstängd  för genomfart fram till 20 december på grund av ett akut arbete med fjärrvärmeläcka.

Långa Gatan på Djugården avstängd

Uppställning av mobillift sker på Långa Gatan i höjd med nummer 6. Arbetet pågår från den 29 november till 10 december. Under tiden är vägen avstängd. 

Repslagargatan avstängd 

På Repslagargatan i höjd med nummer 23 ska en höjddlift ställas upp. Arbetet sker fredag 3 december klockan 05.00 - 16.00. Under tiden är Repslagargatan avstängd för infart från Högbergsgatan. Om man inte hinner klart vid angivet datum så kommer arbetet att upprepas 10 december. 

Växelvis trafik på Vasagatan

Schaktarbete sker på Vasagatan nattetid. Arbetet sker i höjd med Vasagatan/Bryggargatan och Mäster Samuelsgatan i riktning mot Tegelbacken. När arbetet utförs vid Mäster Samulesgatan är trafiksignalerna släckta och trafikvakter dirigerar trafiken. Arbetet sker måndag 29 november till fredag 3 december klockan 21.00 - 05.00.