Veckans trafik 22 - 28 november

Kommande händelser · Statsbesök påverkar trafiken i innerstan på onsdag den 24 november.

Nattarbete på Söder Mälarstrand

Natten mellan 22-23 november är endast ett körfält öppet österut på Söder Mälarstrand, under Centralbron. Trafiksignalen ställs i gulblink och trafiken regeleras med vakter. Arbetet pågår klockan 22.00-05.00.

Arbeten med lokal påverkan på framkomligheten 

Engelbrektsgatan avstängd 

Engelbrektsgatan är avstängd mellan Valhallavägen och Birger Jarlsgatan på grund av fräsning- och asfalteringsarbete. Arbetet pågår nattetid klockan 21.00 - 05.00 under perioden 22 november till 3 december. 

Vägen stängs av för asfaltering i två etapper. Den första etappen är mellan Karlavägen och Birger Jarlsgatan 22 - 26 november och mellan Valhallavägen och Karlavägen 29 november - 3 december. 

Följ skyltad omledning. 

Korsningen Dalagatan/Norra Stationsgatan

Måndag 22 november startar ett arbete i korsningen mellan Dalagatan och Norra Stationsgatan.

Det påverkar Norra stationsgatan samt Sankt Eriksgatan då vägarna stängs av med flaggvakter under kortare stunder för vissa arbetsmoment klockan 09.00-14.00 samt 22.00-05.00. Arbetet beräknas var klart 10 december.

Trädplantering på Vasagatan

På Vasagatan mellan Olof Palmes Gata och Tegelbacken ska träd planteras. Arbetet utförs nattetid klockan 21.00 - 05.00 under perioden 25 november till 31 december. I vissa skeden, i anslutning till signalreglerade korsningar, släcks signalen och trafikvakter finns istället på plats och dirigerar trafiken.

 

Cykelbanan utmed Kymlingelänken

Under perioden 22 november till 3 december ska cykelbanan utmed Kymmlingelänken renoveras. Under tiden är cykelbanan avstängd genom Igelbäckens naturreservat mellan Ärvinge och Rinkeby. Cyklister hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Förändringen av högtalarutropen flyttas fram

Förändringen att högtalarutrop på järnvägsstationer bara sker vid förseningar eller förändringar, flyttas fram till början av nästa år.

Förändringen av utrop som skulle införas den 15 november, kommer nu istället att ske i samband med att en ny app med trafikinformation lanseras i början av nästa år. Appen tas fram i samarbete med Synskadades Riksförbund.

På de flesta stationer sker högtalarutrop bara om tåget är försenat eller vid andra förändringar såsom till exempel spårbyte. Förändringen kommer göra så att utropen fungerar likadant på alla stationer i landet, och minskar den totala mängden utrop, vilket gör att information om trafikstörningar kommer att kunna märkas tydligare.

Evenemang

Statsbesök påverkar Stockholms innerstad 

24 november påverkas trafiken i Stockholm innerstad på grund av ett Statsbesök. 

Busstrafiken påverkas mellan cirka klockan 07.00 –15.00. De busslinjer som påverkas av statsbesöket: 1, 2, 3, 53, 54, 57, 65, 69, 75 och 76.

Risk för köbildning i Stockholms innerstad under tiden Statsbesöket pågår.