Kommande händelser · Det är få planerade vägarbeten under kommande vecka. Från och med 15 november förändras högtalarutropen på järnvägsstationerna.

Begränsad framkomlighet på Johanneshovsmotet - Skanstullsbron

Av- och påfartsramper stängs av i norrgående riktning från Gullmarsplan ner mot Skanstullsbron under perioden 15 - 18 november klockan 22.00 - 05.00. Trafiken leds om via Olaus Magnus Väg- Hammarbybacken - Skansbron. 

Högtalarutrop på järnvägsstationer – fokuseras till förändringar eller förseningar

Från och med 15 november kommer utrop på stationer bara att ske om tåget är försenat eller vid någon annan förändring, exempelvis spårbyte. Det gör att utropen används på samma sätt i hela landet – och att utropen lyfter någon form av ändring inför resan.

På de flesta järnvägsstationer sker högtalarutrop bara om tåget är försenat eller vid någon annan förändring, som till exempel ett spårbyte. På 86 av landets 481 stationer med högtalare har det även skett utrop för tåg som avgår i tid, från rätt spår och som inte har några andra avvikelser. Dessa utrop tas nu bort helt från och med den 15 november, vilket gör att utropen kommer att användas på samma sätt på alla stationer i landet.

För personer med synnedsättning finns fler sätt att få trafikinformation om till exempel tågets avgångstid, bland annat genom så kallade pratorer, där det går att få trafikinformation uppläst. Dessa finns nu på de flesta järnvägsstationer. Det finns även möjlighet att beställa ledsagning. Fler initiativ är på gång inför nästa år, bland annat en mobilapp som tagits fram i samarbete med Synskadades Riksförbund.

Trafikverket ser även över möjligheten att införa engelska utrop om förändringar och förseningar på alla järnvägsstationer i landet.