Kommande händelser · Trafikverket utför två större banarbeten som påverkar pendeltågstrafiken under Allhelgonahelgen 5-8 november,

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 2 november, onsdag 3 november och torsdag 4 november stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Söderledstunneln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller klockan 22.00 - 05.00.

Natten mot fredag 5 oktober stängs Söderledstunneln av i riktning mot Uppsala på grund av tunneltvätt.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Söderledstunneln är en del av det som kallas Nordsydaxel, som är den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Tågstopp 5-8 november 

Under Allhelgonahelgen stänger Trafikverket av tågtrafiken för att utföra arbeten på olika sträckor i Stockholmsområdet samtidigt.

Under perioden fredag den 5 november klockan 02:00 till måndag den 8 november klockan 04:30 stänger Trafikverket av Citybanan och Mälarbanan.

Detta görs samtidigt för att du som reser inte ska drabbas av flera olika tågstopp över tid och sträckorna Mälarbanan och Citybanan berör delvis varandra.

Arbetet innebär att pendeltågstrafik är inställd mellan Stockholms Södra och Sundbyberg respektive Solna. Stationer som också berörs är Stockholm City och Stockholm Odenplan även fjärrtågtrafiken är inställd mellan Stockholm - Bålsta, bussar ersätter trafiken på den sträckan. 

Tågtrafiken under avstängningen

Under avstängningen leds pendeltågen om på Uppsala/Märsta–Södertälje-linjen via Stockholm Central, och inga pendeltåg gör uppehåll på Stockholms Södra.

Södergående pendeltåg går via Stockholm Central men stannar inte i Ulriksdal eller i Solna. Norrgående pendeltåg stannar inte i Solna. Vissa pendeltåg från Uppsala och Märsta går via Stockholm Central. Andra pendeltåg mellan Märsta/Upplands Väsby och Södertälje/Tumba vänder i Solna respektive Årstaberg.

Inga pendeltåg gör heller uppehåll på Stockholms Södra, Stockholm City eller Stockholm Odenplan.

Ersättningstrafik

Under avstängningen trafikerar ersättningsbussar sträckan Solna-Ulriksdal-Helenelund i båda riktningarna. På fredagsmorgonen den 5 november går norrgående bussar även från Stockholm City till Odenplan-Solna-Ulriksdal-Helenelund.

Fjärrtåg ersätts med buss mellan Stockholm C - Bålsta. 

För information om din resa, se plattformsinformation, SL:s webb, reseplaneraren och SL-appen, samt SJ.se. 

Tänk på att planera din resa och vara ute i god tid, då resan kan ta något längre tid.

Nya sprängingar startar i Hjulsta

Projekt E4 Förbifart Stockholm kommer i början av november starta nya sprängningsarbeten vid den nya Vålbergabron strax söder om Hjulstarondellen. I samband med sprängningarna kommer trafiken att stoppas på de väglänkar som är nära själva sprängningsplatsen. Trafikverket bedömer att detta kommer att pågå i cirka två månader och sprängningar sker normalt två gånger per dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

Reparation av räcke på Centralbron 

Under veckan 1 - 7 november kommer Stockholms stad reparera ett skadat räcke på Centralbron. Arbetet sker på nattetid och på utsidan av broräcket.

En skyddsbarriär kommer ställas upp på bron men varken arbetet eller barriären kommer påverka trafiken på dagtid. Nattetid kommer ett körfält stängas av för reparation- och montagearbeten.

Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand 

Natten mot onsdag 3 november är endast ett körfält öppet på Söder Mälarstrand österut, arbetet utför under centralbron. Trafiken regleras med hjälp av vakter. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Begränsad framkomlighet på Ulvsundavägen

På Ulvsundavägen mellan Köpsvängen och Ranhammarsvägen pågår kantsten- och betongarbeten.

Arbetet pågår 1 - 7 november och under arbetstiden är ett körfält avstängt i sydvästlig riktning. 

Ett körfält avstängt på Kvarnbacksvägen vid Ulvsundavägen

Schaktarbete pågår på Kvarnbacksvägen vid Ulvsundavägen från den 1 november till den 30 november klockan 22.00 - 05.00. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i båda riktningar. 

Ett körfält avstängt på Bergslagsvägen 

På Bergslagsvägen mellan Björnsonsgatan och Islandstorget pågår schaktarbete fram till våren 2022. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i riktning in mit stan och gång- och cykelbanan förflyttas till vägbanan. 

Begränsad framkomlighet på Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan

Fräsning- och beläggningsarbete pågår på Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan under perioden 1 - 9 november klockan 22.00 - 05.00. Arbetet utförs på Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan samt på Mäster Samuelsgatan mellan Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan. När arbetet utförs släcks signalen i korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan där trafikvakter reglerar trafiken.

Ett körfält är avstängd under perioden 1 - 5 november klockan 19.00 - 02-00 på Mäster Samuelsatan mellan Malmskillnadsgatan och Drottninggatan då provborring utförs i körbanan. Trafikvakter reglerar fordonstrafiken förbi arbetsplatsen. Övrig tid råder full framkomlighet.

Begränsad framkomlighet på Bryggargatan 

Uppställning av en mobillift på Bryggarbatan under perioden 1 - 5 november.

Mobilliften är uppställd på Bryggargatan mellan Korgmakargränd och Klara Norra Kyrkogata för arbete med fastigheten.

Fordonstrafik från Kungsgatan hänvisas till närbelägna gator i området, exempelvis Kungsgatan-Vasagatan-Mäster Samuelsgatan.

Kista Alléväg avstängd

Schaktarbete på Kista Alléväg under perioden 1 - 19 november. Under arbetstiden är vägen avstängd mellan Kista gårdsväg och Borgarfjordsgatan.

Evenemang

Klimatdemonstration & Halloweenparad

Lördagen den 6 november sker en Klimatdemonstration som utgår från Humlegården. Demonstrationen saknar tillstånd och målet är att störa trafiken i stor utsträckning från ca klockan 11.00, vilket kommer att påverka busslinjer, främst i Stockholms innerstad.

På eftermiddagen hålls också en Halloweenparad med start klockan 17.00 i
Kungsträdgården. Paraden går runt Gamla stan och sedan tillbaka till Kungsträdgården via Strömbron.

Innerstadstrafiken påverkas ca 11.00 – 19.30 av dessa två händelser.