Kommande händelse · Under veckan är det påsk och risk för ökad trafik både på vägarna, pendeltågen och bussarna.

Begränsad framkomlighet på Ekerövägen 

Arbetet på Ekerövägen fortsätter och under våren pågår bygget längs med hela Ekerövägen. I slutet av mars leds Ekerövägen om i höjd med Edeby och sprängningsarbeten sker i tre områden.

Ekerövägen leds om i slutet av mars

Under vecka 13 kommer Ekerövägen att ledas om i höjd med Edeby. Trafiken i båda riktningarna leds bort från den befintliga Ekerövägen så att arbeten kan utföras där utan att störa framkomligheten.

Sedan januari pågår arbeten längs den del av Ekerövägen som är närmast Stockholm/Bromma. I februari utökades arbetsområdet ytterligare och arbeten sker nu hela vägen mellan Edeby och Karusellplan i Drottningholm.  Alla arbeten sker på södra sidan om Ekerövägen där Trafikverket gräver, förstärker och förbereder marken för den gång- och cykelbana som ska byggas i ett senare skede. Ett körfält i riktning mot Stockholm har tagits i anspråk längs hela denna sträcka.

Begränsad framkomlighet på Ulvsundavägen 

Från vecka 13 läggs trafiken om på Ulvsundavägen i höjd med Solvalla och hastigheten sänks till 50 km/h. Det är södergående riktning som påverkas först men efter några veckor kommer även norrgående körfälten att ledas om. Detta planeras pågå under 2021. 

Anledningen till detta är att Stockholm stad bygger en ny gångtunnel under Ulvsundavägen samt ett gångstråk mellan Annedal och Tvärbanans nya hållplats Solvalla. 

Begränsad framkomlighet i Söderledstunnlen

Natt mot tisdag 20 mars är ett körfält avstängt i Söderledstunneln, i norrgående riktning. 

Det är en inspektion av tunneln som ska utföras och arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Korsningen Heliosgatan/Virkesvägen avstängd 

En rondell ska byggas i korsningen Heliosgatan/Virkesvägen under perioden 1 april till 21 maj. Under tiden arbetet pågår är korsningen avstängd.

Blasieholmsgatan avstängd

Schaktarbete pågår från den 29 mars till 14 april på Blasieholmsgatan mellan Stallgatan och Hovslagargatan.

Arbetet sker i fyra etapper, vilket innebär att Blasieholmsgatan tillfälligt stängs av mellan Stallgatan och Teatergatan samt mellan Teatergatan och Hovslagargatan. Omledningsskyltar hänvisar fordonstrafik till andra gator i närområdet.

Begränsad framkomlighet på Centralbron

Reparation av brofog pågår på Centralbron mellan Blekholmstunneln och Söderkopplet i södergående riktningen.

Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 29 mars till 2 april samt 6 - 9 april. Under arbetstiden är flera körfält avstängda. 

På- och avfarter i anslutning till Centralbron hålls öppna, dagtid råder full framkomlighet utan hinder.

Begränsad framkomlighet Fleminggatan - Inedalsgatan

Från den 29 mars till 10 maj pågår arbetet i korsningen Fleminggatan - Inedalsgatan. Ett körfält är avstängt i vardera riktning.  Inedalsgatan mot Parkgatan avstängd.

Majorsgatan avstängd 

Majorsgatan är avstängd mellan Humlegårdsgatan och Linnègatan kvällar och nätter under perioden 29 mars till 10 april. Arbetet pågår klockan 19.00 till 06.00 och under tiden regleras trafiken med trafikvakter på Humlegårdsgatan och närstående berörda gator för fordonstrafiken.