Veckans trafik 22 - 28 mars

Kommande händelser · Flera arbeten beräknas starta kring Brommaplan som påverkar framkomligheten både dag och nattetid. Trafik lotsas genom Muskötunneln nattetid på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Trafik lotsas i Muskötunneln nattetid 

Natt mot måndag 22:a, tisdag 23:e och onsdag 24 mars genomförs drift- och underhållsåtgärder i Muskötunneln klockan 21.00 - 05.00. Trafiken lotsas genom tunneln, då alternativa omledningsvägar saknas.

Muskötunneln är den tunnel som går längs med väg 539 mellan Ösmo och Muskö. 

Nattarbeten på Ekerö

Under vecka 12 och 13 kommer Trafikverket att arbeta i höjd med Karusellplan och i höjd med Kantongatan/Ekerövägen nattetid. Arbetet pågår klockan 22.00 till 06.00 och under tiden kommer ett körfält att stängas av. 

Det är provtagning av jorden som ska utföras på ett tiotal olika punkter i höjd med Karusellplan. Provtagning sker både på, och vid sidan av Ekerövägen.
Övergångställen ska även anpassa i Kanton och i korsningen vid Karusellplan 

För att påverkan på framkomligheten ska minimeras utförs arbetet nattetid.

Följande nätter planeras arbetet att pågå: 
23 – 24 mars arbete med provtagning i höjd med Karusellplan
25 – 26 mars arbete med övergångsställen i Kanton och Karusellplan
29 – 30 mars arbete med övergångsställen i Kanton och Karusellplan
30 – 31 mars kompletteringar för pågående arbete mellan Edeby och Karusellplan

Flera arbeten på Bergslagsvägen väg 275

Flera arbeten pågår på Bergslagsvägen, väg 275, som begränsar framkomligheten.

Begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen 

Schaktarbetet pågår under perioden 25 mars till 30 september på Bergslagsvägen mellan Råcksta Rondellen och Ängbyplan. Under arbetstiden är flera körfält avstängda. 

Begränsad framkomlighet Bergslagsvägen och Drottningsholmsvägen

Schaktarbete pågår på Bergslagsvägen och Drottningsholmsvägen från den 22 mars till 22 april. Arbetet pågår dagtid klockan 09.00 till 15.00 och under tiden är ett körfält avstängt. 

När arbetet pågår på Bergslagsvägen är ett körfält avstängt i riktning mot Brommaplan. Under tiden arbetet utförs på Drottningholmsvägen är ett körfält avstängt mellan Abrahamsbergsvägen och Ulvsundaplan. Arbetet utförs i båda riktningar men påverkar ett körriktning i taget. 

Begränsad framkomlighet på Drottningholmsvägen nattetid

På Drottningholmsvägen är det begränsad framkomlighet nattetid i höjd med Brommaplan. Arbetet utförs under perioden 22 mars till 1 april klockan 22.00 till 05.00. 

Hur många körfält som är avstängda varieras under arbetstiden. 

Begränsad framkomlighet på Ulvsundavägen 

Byggande av gångtunnel under Ulvsundavägen pågår under perioden 22 mars till 31 december. Under arbetstiden påverkas framkomligheten på Ulvsundavägen. 

Gotlandsgatan avstängd

Under perioden 25 mars till 16 april är Gotlandsgatan avstängd i korsningen med Katarina Bangata. Det är ett arbete med att höja upp övergångsstället som ska utföras och därför behövs korsningen stängas av. 

Smalare körfält på Jakobsgatan 

En brunn ska repareras på Jakobsgatan i höjd med nummer 11. Arbetet beräknas pågå från 22 mars till 9 april och under tiden är det smalare körfält förbi arbetsplatsen. Den tillfälliga bredden är 3,5 meter fram mot Malmtorget.

Begränsad framkomlighet vid Mariatorget

Korsningen Wollmar Yxkullsgatan, Björngårdsgatan och Maria Prästgårdsgatan ska tillgänglighetsanpassas, under tiden är korsningen avstängd. Det är även mycket begränsad framkomlighet i området under tiden arbetet pågår som är 22 mars till 1 maj. 

Teatergatan avstängd

Den 25:e och 26 mars är Teatergatan avstängd mellan Blasieholmsgatan och Nybrokajen klockan 06.00 - 18.00. Fordonstrafik hänvisas till närliggande gator, transporter in till Teatergatan tillåts köra in från Nybrokajen under dessa två dagar. 

Vägen är avstängd eftersom en mobilkran ska monteras upp.