Kommande händelser · Under veckan är det sportlov och trafiken beräknas inte bli lika intensiv under rusningstiden på morgonen eller eftermiddag. Norra och Södra länken avstängda nattetid för drift- och underhållsarbeten.

Norra länken nattavstängd 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 2 mars stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan.

Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 3 mars stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 - 05.00.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot torsdag 4 mars stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö.

Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot fredag 5 mars stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nu utökas arbetsområdet på Ekerövägen 

I början av mars utökas arbetsområdet längs med Ekerövägen. Det innebär att ett körfält stängs av hela vägen mellan Edeby och Karusellplan. I och med den här förändringer flyttas två busshållsplatser i riktningen mot Stockholm; Konton och Orangeriet. Cyklister och gående påverkas inte i detta skede.

Begränsad framkomlighet på Örbyleden 

I korsningen Örbyleden/Lingvägen ska ny kantsten placeras ut och refugerar repareras vid övergångeställen. Arbetet beräknas pågå 1 - 7 mars och under arbetstiden är ett körfält avstängt.

Vandagatan avstängd 

Vandagatan är avstängd från 1 mars till mitten av juni. Det är ett vägarbete som pågår och under tiden arbetet pågår hänvisas trafiken att åka via Tammerforsvägen vidare till Esbogatan. 

Schaktarbete på Fågelsångsvägen och Gröndalsvägen

Under perioden 1 mars til 24 april pågår ett schaktarbete på Fågelsångsvägen och Gröndalgsvägen. Under arbetetstiden kommer Fågelsångsvägen vara avstängd för genomfart. På Gröndalsvägen kommer ett körfält att vara avstängy vid korsningen med Fågelsångsvägen.

Avstängningen är uppdelad i två etapper, så att halva sträckan är avstängd åt gången för att möjliggöra för fordon att ta sig till fastigheterna.

Begränsad framkomlighet på Ulvsundavägen

Flytt av vägportal på Ulvsundavägen vid Ranhammarsvägen. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 3:e till 19 mars och under tiden arbetet utförs är ett körfält avstängt i vardera riktning.

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan 

Uppställning och arbete med kranbil på Kungsgatan mellan Svevägen och Norrlandsgatan i riktning mot Stureplan/Birger Jarlgatan. 

Arbetet pågår nattetid klockan 01.00 - 05.30 under perioden 3 - 12 mars och under arbetstiden stängs kollektivkörfältet av och denna trafik hänvisas till närliggande körfält