Ulvsundavägen · Stockholms stad bygger ett nytt gångstråk med gångtunnel under Ulvsundavägen. Under arbetstiden påverkas trafiken på Ulvsundavägen.

Från och med vecka 13 kommer trafiken i höjd med Solvalla att ledas om, samtliga körfält är öppna, men trafiken kommer att flyttas mot Solvalla. Efter några veckor leds även norrgående körfält om.

På grund av att trafiken flyttas mot Solvalla blir på- och avfarter från Bällstavägen lite kortare. Hastigheten kommer att sänkas till 50 km/tim. 

Anledningen till att detta sker är ett pågående arbete med att bygga en ny gångtunnel under Ulvsundavägen samt ett gångstråk mellan Annedal och Tvärbanans nya hållplats Solvalla.

Arbetet genomförs i etapper och påverkar framkomligheten på Ulvsundavägen under 2021. Projektet kommer att vara färdigställt under hösten 2022.