Kommande händelser · Flera nattavstängningar på E4/E20 under veckans vardagsnätter och trafikomläggningar i Häggvik och Kungens kurva är veckans viktigaste arbeten.

Broarbete på E4/E20Essingeleden

Planerat arbete helgen 5-6 juni är inställt.

E4/E20 nattavstängd mellan Södertälje - Hallunda

På grund av drift- och underhållsarbeten stängs E4/E20 av mellan trafikplats Saltskog och trafikplats Moraberg samt trafikplats Moraberg och trafikplats Hallunda nattetid klockan 22.00 - 05.00.

Trafikplats Hallunda - Trafikplats Moraberg riktning mot Södertälje

Natt mot tisdag 1 juni stängs E4/E20 av mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Moraberg i riktning mot Södertälje.

Avstängningen pågår mellan 22.00 och 05.00 och under tiden leds trafiken om via väg 225 till Vårsta, 226 till Tumba, 258 till Hallunda. Trafik till och från Salem får åka väg 584.

Trafikplats Moraberg - Trafikplats Saltskog i riktning mot Nyköping

Natt mot onsdag 2 juni stängs E4 av mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog i riktning mot Nyköping.

Avstängningen pågår mellan 22.00 och 05.00 och under tiden leds trafiken om via väg 225 till Gärtuna, 502 till Moraberg.

Trafikplats Saltskog - Trafikplats Moraberg i riktning mot Stockholm 

Natt mot torsdag 3 juni stängs E4 av mellan trafikplats Saltskog och trafikplats Moraberg i riktning mot Stockholm.

Avstängningen pågår mellan 22.00 och 05.00 och under tiden leds trafiken om via väg 502 till Gärtuna, 225 till Moraberg.

Trafikplats Moraberg -  Trafikplats Hallunda i riktning mot Stockholm

Natt mot fredag 4 juni stängs E4/E20 av mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Hallunda i riktning mot Stockholm. 

Avstängningen pågår mellan klockan 22.00 - 05.00 och under tiden leds trafiken om via väg väg 225 till Vårsta, 226 till Tumba, 258 till Hallunda. Trafik till och från Salem får åka väg 584.

E4 Förbifart Stockholm 

Arbetet pågår för fullt och förändringar kommer att ske både i Häggvik och i Kungens Kurva. 

E4/E20 Kungens Kurva

Missa inte avfarten den 4 juni - norrgående avfart i trafikplats 151 Kungens kurva stängs.
Trafiken norrut kommer att ledas om i avfart 150.2 Lindvreten Norra med start den 4 juni kl 22.00.

Kör du norrut och ska mot Skärholmen, Kungens kurva eller Vårby ska du svänga av redan vid avfart 150.2 Lindvreten Norra.

Var uppmärksam – missa inte den nya avfarten som kommer innan den stängda avfarten. Sänk hastigheten och planera din körning så kör du inte fel. 

Norrgående avfart i trafikplats 151 Kungens kurva stängs 4 juni klockan 22.00 t.o.m. 2 juli klockan 05.00. Om du kommer från Södertäljehållet och ska mot Skärholmen, Kungens kurva eller Vårby måste du svänga av redan vid avfart 150.2 Lindvreten Norra.
Följ orangea skyltar på E4 E20 med text ”All trafik till Skärholmen Kungens kurva”

Nattavstängningar av E4/E20

För att kunna lägga om trafiken till de nya permanenta vägarna på E4/E20 måste vi stänga av vägen nattetid där all trafik leds om på det lokala vägnätet.

Avstängningen sker från klockan 21:00 den 4 juni i norrgående körriktning vid trafikplats 150.2 Lindvreten Norra

Vägar flyttas i Häggvik

Under maj startar ett omfattande arbete med att flytta vägarna i Häggvik. E4 flyttas och trafiken kommer att ledas om.

På- och avfartsramper som påverkas under trafikomläggningen i Häggvik:

  1. Vecka 22. Avfart från E4 norrgående mot trafikplats Häggvik och Norrortsleden läggs i permanent läge
  2. Vecka 22/23. E4 norrgående (mot Arlanda och Uppsala) flyttas öster ut över Knistaporten
  3. Vecka 27. E4 norrgående flyttas till permanent läge
  4. Vecka 30. E4 södergående (mot Stockholm) flyttas till permanent läge
  5. Vecka 32/33. Påfart från Norrortsleden och trafikplats Häggvik mot E4 södergående flyttas temporärt för att kunna bygga ny bro över Förbifart Stockholm
  6. Juni. Knistaporten öppnas för all trafik.

Rödbodgatan och Herkulesgatan avstängd nattetid 

Från måndag 31 maj till torsdag 3 juni är Rödbogatan och Herkulesgatan avstängd nattetid klockan 22.00 - 05.00.

Det är en uppställning av lift för fasadarbete som pågår och under tiden är Rödbodgatan och Herkulesgatan  avstängda nattetid.

Fordonstrafik hänvisas till alternativa gator i närområdet, exempelvis Vasagatan, Mäster Samuelsgatan och Olof Palmes Gata. 

Begränsad framkomlighet på Sköndalsvägen 

Från slutet på maj fram till mitten av juni kommer det vara begränsad framkomlighet på Sköndalsvägen på grund av beläggningsarbete. 

Under arbetstiden kommer ett körfält att vara avstängt och trafiken regleras med hjälp av trafikvakter. 

Thorsten Levenstamsväg kommer att stängas av helt och all trafik från denna gata kommer att ledas om. 

Begränsad framkomlighet på Rålambsvägen

Fräsning- och asfalteringsarbetet pågår på Rålambsvägen mellan  Wennerbergsgatan och Viktor Rydbergs Gata i västlig riktning.

Arbetet pågår 31 maj till 2 juni och under tiden arbetet pågår regleras trafiken med hjälp av flaggvakter. 

Korsningen Ulvsundavägen/Ranhammarsvägen flyttas

Korsningen vid Ulvsundavägen/Ranhammarsvägen kommer tillfälligt flyttas norrut då Stockholm stad genomför ledningsomläggningar och förberedande arbeten för en vägbro över Ulvsundavägen i anslutning till Flygplatsinfarten.

Omläggning av trafiken påbörjas på lördag 5 juni på kvällen/natten till söndagen. Den nya korsningen kommer börja användas måndag den 7 juni.

Demonstration påverkar busstrafiken

Söndag 6 juni sker en demonstration som startar i Berzelii park klockan 14.00. På grund av stor risk för flera demonstrationsgrupper och osäker marschväg tas all busstrafik bort från den delen av city cirka klockan 12.30 – 16.30.

Sommartid för Djurgårdsfärjan

Linje 82, Djurgårdsfärjan, går över till sommartidtabell 31 maj.

Djurgårdsfärjans sommartidtabell börjar gälla före den övriga SL-trafikens sommartid, nämligen den 31 maj.

I höst, när det är dags för höst- och vintertidtabeller, går linje 82 över till sin tabell den 23 augusti.