Kommande händelser · Arbete på Centralbron påverkar framkomligheten nattetid klockan 22.00 - 05.00 i båda riktningar. Förändringar i pendeltågstrafiken nattetid.

Arbete i tunnelsystemet mellan Hjulsta och Rinkeby

Under veckan pågår arbeten i tunnelsystemet på E18 mellan Hjulsta och Rinkeby. Arbetet pågår från klockan 22.00 till 05.00 och under arbetstiden är tunneln avstängd.

Tensta- och Rinkebytunneln avstängd mot Stockholm

Natt mot tisdag 4 maj pågår arbeten i Tensta- och Rinkebytunneln i riktning mot Stockholm. Arbetet medför att dessa två tunnlar och E18 däremellan stängs av klockan 22.00 - 05.00.

Trafikanter rekommenderas att följa uppskyltat omledning.

Rinkeby- och Tenstatunneln avstängd mot Enköping

Natt mot onsdag 5 maj pågår arbetet i Rinkeby- och Tenstatunneln i riktning mot Enköping. Arbetet medför att dessa två tunnlar och E18 däremellan stängs av klockan 22.00 - 05.00.

Trafikanter rekommenderas att följa uppskyltat omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 7 maj stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Väg 222 från Ålstäket till Bro över Strömma kanal

Beläggningsarbete pågår sedan den 27 april på väg 222 från Ålstäket till Bro över strömma kanal, i båda riktningarna. Trafiken regleras med hjälp av trafikljus eller flaggvakt. Arbetet beräknas vara klart i början av maj. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron

Renovering av brofogar pågår på Centralbron i höjd med Gamla stan. Arbetet  pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 3 maj till 14 juni. 

Arbetet sker under vardagsnätter i fyra etapper, som innefattar både nord- och sydgående riktning.

När arbete utförs i vänster körfält, närmast mitträcket, stängs vänster körfält av i motsatt riktning för att säkra upp arbetsplatsen. Ett körfält hålls alltid öppet förbi arbetsplatsen, övriga stängs av. 

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

På Nynäsvägen, höjd med Sockenvägen, är två körfält avstängda nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 5 - 21 maj.

Det är spolning av brunnar som ska utföras och under tiden arbetet pågår måste körfält stängas av.

Hundra Knutars backe avstängd 

Natt mot fredag 7 maj är Hundra Knutars backe avstängd klockan 22.00 - 05.00. Trafikanter hänvisas att åka uppskyltad omledning.

Broreperation väg 278, Svartnö 

Broreparation kommer att pågå på bron längs med väg 278 vid Svartnö, sydost om Norrtälje.

Arbetet pågår från maj fram till oktober och medför begränsad framkomlighet.

I samband med broreparationerna kommer ett körfält att vara avstängt och trafiken regleras med hjälp av trafikljus. Den första etappen av arbetet sker fram till den 15 juni. Sedan är det uppehåll i arbetet fram till efter midsommar. Arbetet beräknas vara klart i oktober.

Mäster Samuelsgatan avstängd

Mäster Samuelsgatan stängs av mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan
från den 5 maj klockan 07.00 till 10 maj klockan 05.00. 

Vägen stängs av på grund av ombyggnation av överfarten/gångbanan längs med Norrlandsgatan.

Fordonstrafik hänvisas under perioden till alternativa gator i närområdet, exempelvis Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan-Hamngatan-Nybroplan. Fordon med målpunkt mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan hänvisas under perioden till infart från Birger Jarlsgatan.

Bäckvägen och Tellusborgsvägen avstängd

Bäckvägen och Tellusborgsvägen är avstängda under perioden 3 - 10 maj. 

Bäckvägen stängs av mellan Cedergrensvägen och Tellusborgsvägen. Tellusborgsvägen är avstängd mellan Kilabergsvägen och Oktobergatan. 

Det är anläggning av fartgupp och betongasfalt vid busshållplatser som medför att vägarna måste stängas av.

Skyltad omledning för fordonstrafiken kommer ske via Vattenledningsvägen och Cedergrensvägen.

Begränsad framkomlighet på Vasagatan

Från den 3 maj till 7 maj är ett körfält avstängt på Vasagatan mellan Kungsgatan och Klara Vattugränd. Arbetet pågår nattetid klockan 21.00 - 05.00  Arbetet utförs på fyra platser, en plats per natt. Arbetsfordon stänger av ett körfält vid arbetsområdet, men det är alltid ett körfält öppet i varje riktning under tiden arbetet pågår. 

Igeldammsgatan avstängd 

Under perioden 3 - 14 maj är Igeldammsgatan avstängd mellan Alströmergatan och Fleminggatan. Det är ett schaktarbete för vatten och fjärrvärmeanslutning som pågår. 

Broreperation på gång- och cykelbanan Fagerstagatan/Avestagatan 

Under perioden 3 maj till 31 augusti beräknas arbete pågå på gång- och cykelbanan Fagerstagatan/Avestagatan, vägen som går parallellt med järnvägen mellan Attackvägen och Bergslagvägen.

Gående och cyklister hänvisas att följa uppskyltad omledning.

Malmskillnadsgatan avstängd

Malmskillnadsgatan är avstängd mellan Oxtorget/Oxtorgsgränd och Jakobsbergsgatan fredagen den 7 maj klockan 05.00 - 18:00. Orsaken är borrningar som måste genomföras i körbanan, vid bron över Oxtorgsgatan. Fordonstrafik hänvisas till alternativa vägar i närområdet, bl.a. Regeringsgatan, Oxtorgsgatan och Sveavägen.

Förändringar i pendeltågstrafiken

Upplands Väsby – Knivsta: Inga tåg nattetid 4 - 7 maj

Tågtrafiken är inställd från klockan 23.35 mellan Upplands Väsby och Knivsta natt mot tisdag till fredag 4 – 7 maj på grund av underhållsarbete.

På morgnarna från klockan 04.30 går tågen som vanligt igen.

För mer information om din resa se sl.se eller i SL appen.

Flemingsberg - Södertälje: Inställda nattavgångar 8 - 9 maj

Helgen 8-9 maj utför Trafikverket underhållsarbeten som påverkar några av SL:s avgångar på linje 40 på sträckan Flemingsberg - Södertälje centrum.

Natt mot lördag och söndag 8-9 maj är sista tåget mot Södertälje centrum inställt från Flemingsberg på grund av underhållsarbete. Även första morgonavgången påverkas.

Restiden kan bli cirka 30 minuter längre än vanligt på sträckan.

  • Natt mot lördag och söndag 8-9 maj

Sista tåget mot Södertälje centrum som avgår klockan 00.56 från Stockholm City går bara till Flemingsberg och är inställt sista sträckan till Södertälje centrum. Bussar ersätter.

Första tåget mot Södertälje centrum som avgår klockan 05.24 från Stockholm City går bara till Flemingsberg och är inställt resten av sträckan. Du kan istället resa med nästa avgång som går klockan 06.13 från Flemingsberg mot Södertälje centrum.

Första tåget mot Uppsala C som avgår klockan 05.21 från Södertälje centrum är inställt första sträckan och går bara mellan Flemingsberg och Uppsala C. Från Södertälje centrum kan du i stället resa med nästa tåg mot Uppsala C som avgår klockan 05.51.

För mer information se sl.se eller SL-appen.