Kommande händelser · Essingeleden är avstängd i norrgående riktning nattetid. Ett beläggningsarbete pågår på Arlandavägen E4.65 där trafiken leds över till motsatt körriktning, dessa är veckans viktigaste arbeten.

Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 25:e, onsdag 26 och torsdag 27 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

Byte av belysningsarmaturer pågår på väg 73, Nynäsvägen, mellan Gubbängen och Globen. Arbetet pågår nattetid under perioden 24 maj till 27 juni klockan 22.00 - 05.00.

Beläggningsarbete på Arlandavägen

Mellan den 27 maj och 11 juni pågår ett beläggningsarbete på Arlandavägen (E4.65). Arbetet pågår i riktning från Arlanda mot E4 på en sträcka av två kilometer. Arbetet medför begränsad framkomlighet.

För att genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer trafiken att ledas över till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning.

Trafik som kör via trafikplats Nybygget kommer att ledas om bland annat via trafikplats Måby (182) och trafikplats Arlanda (181). 

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka två veckor. Arbete sker måndag till fredag. Inget arbete sker lördag-söndag, men trafiklösningen med att trafiken leds över i motsatt körriktning finns kvar även dessa dagar.

Fräsning och asfalteringsarbeten på Lundagatan

Under perioden 26 maj till 4 juni pågår fräsning och asfalteringsarbete på Lundagatan. Arbetet beräknas pågå klockan 07.00 - 19.00 och under tiden arbetet pågår är flera körfält avstängda och busshållplatsen trafikeras inte. 

Beläggningsarbete på Bergslagsvägen

Under perioden 24 - 28 maj pågår beläggningsarbete på Bergslagsvägen. Arbetet pågår från klockan 20.00 - 06.00 och under tiden är trafiksignalerna släckt och trafikvakter finns vid platsen för att dirigera trafiken.

Från korsningen Sörgårdsvägen fram till Avestagatan släcks trafiksignaler i korsningarna och trafiken regleras med skyddsfordon och flaggvakter, arbete sker även från rondellen vid Tenstavägen fram till Hjulsta rondellen, trafiken regleras även där med skyddsfordon och flaggvakter.

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan 

Uppställning av en mobilkran på Kungsgatan under vardagsnätter 27 maj till 2 juni. 

Ett körfält är avstängt under tiden arbetet pågår på Kungsgatan mellan Vasagatan och Klara Norra Kyrkogata, trafik passerar platsen växelvis.

Begränsad framkomlighet på Stadsgårdsleden

Ett arbete som går ut på att höja en vattenbrunn på Stadgårsleden vid Stadsgårdshamnen pågår natt mot fredag 28 maj klockan 22.00 - 05.00. 

Under tiden arbetet pågår är flera körfält avstängda. 

Mynttorget avstängt 

En tornkran ska monteras ner på Mynttorget och under tiden är vägen avstängd. Arbetet beräknas pågå nattetid klockan 21.00 - 05.00 under perioden 26 maj till 6 juni. Trafikvakter finns vid platsen och hjälper till att leda om trafiken.