Kommande händelser · Essingleden stängs av i södergående riktning under tre vardagsnätter och en trafikomläggning som sker vid Kungens Kurva, se upp så att du inte missar avfarten är veckans viktigaste arbeten.

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 18:e, onsdag 19:e och torsdag 20 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

E4 Förbifart Stockholm

Trafikomläggningarna vid Kungens Kurva startar i mitten av maj och fortsätter fram till början av juli och sker i flera etapper.

E4/E20 stängs av under två nätter

För att kunna lägga om trafiken till de nya permanenta vägarna på E4/E20 måste Trafikverket göra två nattavstängningar där all trafik leds om på det lokala vägnätet.

När trafiken läggs om på nya vägar måste två avfarter från E4/E20 stängas av. Var uppmärksam – missa inte avfarten som kommer innan den stängda avfarten. Planera din körning så att du inte kör fel!

Trafikomläggningar i Kungens kurva startar 20 maj och avstängningar sker från klockan 22 den 

  • 21 maj i södergående körriktning vid trafikplats 151 Kungens kurva
  • 4 juni i norrgående körriktning vid trafikplats 150.2 Lindvreten Norra

Trafik söderut

Trafik söderut mot Skärholmen och Kungens kurva måste välja avfart 151 Kungens kurva med start den 20 maj klockan 21.00 till den 27 maj klockan 05.00.

Om du kommer från Stockholm och ska mot Skärholmen, Kungens kurva eller Vårby måste du svänga av redan vid avfart 151 Kungens kurva.
Följ orangea skyltar på E4 E20 med text ”All trafik till Skärholmen Kungens kurva”

Trafik norrut

Trafik norrut mot Skärholmen och Kungens kurva måste välja avfart 150.2 Lindvreten Norra med start den 4 juni klockan 22.00 till den 2 juli klockan 05.00.

Om du kommer från Södertälje och ska mot Skärholmen, Kungens kurva eller Vårby måste du svänga av redan vid avfart 150.2 Lindvreten Norra.
Följ orangea skyltar på E4 E20 med text ”All trafik till Skärholmen Kungens kurva”

Akallalänken avstängd

Avstängningen gäller mellan klockan 20.00 och 05.00.

Akallalänken stängs av natt mot fredag 21 maj. Under avstängningen kommer ett brolyft ska göras.

Hänvisning sker via E18, avfart Barkarby på Viksjöleden, Enköpingsvägen samt Norrviksvägen. 

Begränsad framkomlighet på Södermälarstrand 

Under två nätter 20 - 22 maj pågår broinspektion under Centralbron på Södermälarstrand, det medför att flera körfält är avstängda i riktning mot Slussen.

Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00, flaggvakter är vid platsen och reglerar trafiken. 

Sprängningsarbete på Hälsingegatan och Dalagatan 

Under perioden 19 maj till 30 juli pågår ett sprängningsarbete. Arbetet påverkar Hälsingegatan och Dalagatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen.
Tider då sprängning kan förekomma för Dalagatan är vardagar klockan 10.00,12.00 och 14.00. Trafiken stoppas innan korsningen mot Odengatan och Karlbergsvägen.

Tider för Hälsingegatan är vardagar klockan 10.00, 12.00, 14.00 och 16.00.
Vid dessa tillfällen stoppas trafiken av flaggvakter en kortare tid.

 

Det går inga tåg på Saltsjöbanan

Söndag 16 maj och mellan klockan 21 och 02 måndag till och med torsdag 20 maj går det inga tåg på Saltsjöbanan.

Bussar ersätter tågen på sträckorna Slussen–Saltsjöbaden/Solsidan.

Planera din resa på sl.se eller i SL-appen.