E4 Förbifart Stockholm · Under maj startar ett omfattande arbete med att flytta vägarna i Häggvik. E4 flyttas och trafiken kommer att ledas om.

Trafikomläggningarna startar i mitten av maj och fortsätter fram till början av september och sker i flera etapper.

Så påverkas trafiken

Vägsträckor som påverkas under trafikomläggningen i Häggvik:

  1. Vecka 22. Avfart från E4 norrgående mot trafikplats Häggvik och Norrortsleden läggs i permanent läge
  2. Vecka 22/23. E4 norrgående (mot Arlanda och Uppsala) flyttas öster ut över Knistaporten
  3. Vecka 27. E4 norrgående flyttas till permanent läge
  4. Vecka 30. E4 södergående (mot Stockholm) flyttas till permanent läge
  5. Vecka 32/33. Påfart från Norrortsleden och trafikplats Häggvik mot E4 södergående flyttas temporärt för att kunna bygga ny bro över Förbifart Stockholm
  6. Juni. Knistaporten öppnas för all trafik.

karta-omradet-haggvik-webb.png

Karta som visar platserna för planerade trafikomläggningar.

Öppna stor karta (PDF-fil, 2 MB)

Karta över området