Södra djurgården · Den 1 maj börjar årets trafikavstängning på Södra Djurgårdens västra del, vid ”Djurgårdsbommen” intill Biologiska museet.

Under sommaren 2021, mellan 1 maj och 30 september, är bommen stängd under lördagar, söndagar och helgdagar mellan klockan 11 och 17.

När bommen är stängd får endast boende och verksamma på Djurgården med särskilt passertillstånd passera med motorfordon. Undantag görs för kollektiv- och nyttotrafik, taxi samt för besökare med särskilda skäl.

Det är Kungliga Djurgårdens förvaltning som ansvarar för bommen och den bemannas av Estate Parkering som även hanterar ansökningar om passertillstånd.