Stora arbeten påverkar Stockholmstrafiken i sommar

Hur påverkar det dig?

Sommartrafiken · Nu kommer sommaren och med den ett antal större trafikpåverkande arbeten, både i spårtrafiken och i vägtrafiken. Hur påverkar det dig i sommar?

Under sommaren när vädret är fint och lite färre reser passar många aktörer i Stockholmsregionen på att planera större arbeten på gator, vägar och spår. Det påverkar trafiken men för att minska påverkan samarbetar aktörerna för att trafiken ska fungera så väl som möjligt även under sommaren.

Arbetena görs för att förbättra kapaciteten i den växande Stockholmstrafiken. I samarbetet ingår Stockholms stad, Trafikverket, Region Stockholm, Nacka kommun och Solna stad. För att minska påverkan på trafiken samordnas planering och tidplaner, men det finns alltid en risk för att planer kan behöva ändras, inte minst på grund av pandemin, och det är fortfarande viktigt att vara uppmärksam på så väl Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer som aktuell trafikinformation när man beger sig ut i trafiken under sommaren.

Karta_webb.pngKarta över sommarens stora trafikpåverkande arbeten.
Öppna större karta som PDF-fil (4 MB)

Stockholms stad fortsätter utvecklingen av Vasagatan och Malmskillnadsgatan även denna sommar. Vasagatan blir ännu mer en modern och välkomnande stadsgata och tätskiktet på Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan renoveras. I Bandhagen byggs nya lokalgator, gång- och cykelbanor. Dessutom är det dags att måla Slussbron.

– Staden växer och blir samtidigt som vi ökar trafiksäkerheten också tryggare och trevligare att vistas i. När det byggs såhär mycket och vi samtidigt har många besökare i staden är det särskilt viktigt med samarbetet och koordineringen med andra aktörer i staden, säger Gunilla Glantz, Stockholms stads trafikdirektör.

Den här sommaren fortsätter Trafikverket arbetet med att bygga ut Mälarbanan, där två spår ska bli fyra. Under juli och augusti utförs arbeten i två etapper, först på sträckan mellan Huvudsta och Barkarby och sedan på järnvägen vid Barkarby. Trafikverket kommer också att rusta upp Solnatunnlarna under Hagalund, ett arbete som pågår under 5-6 veckor, tre somrar i rad. Även på vägarna utför Trafikverket flera viktiga arbeten, bland annat fortsätter bygget av den nya Skurubron på väg 222 och på E18 breddas kollektivkörfälten mellan Stocksund och Arninge.

– Även när vi bygger om och förbättrar måste vi kunna erbjuda en god framkomlighet. Därför strävar vi alltid efter att planera och utföra våra arbeten så att de får så lite trafikpåverkan som möjligt. I vissa fall går det tyvärr inte att undvika en del besvär under byggtiden och då samarbetar vi för att minimera problemen. Nu i sommar genomför vi ett antal åtgärder som förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för de som ska åka bil, buss och tåg, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

För SL:s del är det färre trafikpåverkande arbeten denna sommar jämfört med hur det varit de senaste åren. På Roslagsbanan görs en längre avstängning. Dubbelspår färdigställs hela vägen mellan Stockholms östra och Vallentuna, kontaktledningssystemet uppgraderas, det görs växelbyten, markförstärkning och stationer görs säkrare. Trafikverkets arbeten på Mälarbanan och Solnatunnlarna innebär påverkan för pendeltågsresenärerna och ett arbete som elbolaget Ellevio utför innebär en kortare störning på tunnelbanans Röda linje mellan Sätra och Liljeholmen.

– Det är aldrig roligt att behöva stänga av trafik och krångla till det för kollektivtrafikresenärerna, men de arbeten som görs är nödvändiga för en robust trafik framöver, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman. Som resenär är det bra att kolla på sl.se och i vår app när arbetena görs och hur trafiken går under tiden.

Nacka utvecklas. Flera stadsbyggnadsprojekt pågår runt om i kommunen, likaså utbyggnaden av Blå linje till Nacka och bygget av nya Skurubron. Stort fokus läggs därför på samverkan och koordinering mellan aktörer och projekt, men ibland går det inte att undvika en del besvär under byggtiden. I sommar är det fortsatt risk för kö i Centrala Nacka, framför allt på Vikdalsvägen och Värmdövägen till Sickla. I sommar startar renoveringen av Trafikplats Fisksätra, vilket innebär risk för långsammare trafikflöden på Saltsjöbadsleden och intilliggande vägar.

– Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede, det både märks och syns. I Centrala Nacka utvecklas en ny, naturban stadsdel, den gröna stadsgatan växer fram och redan i slutet av året sker den första inflyttningen i de nya bostäderna. Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att Nackaborna fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

I sommar fortsätter Solna stad arbetet med att utveckla Solnavägen från trafikled till levande stadsgata, med fokus på cykel, gång och busstrafik. Under sommaren 2020 kommer större arbeten preliminärt att påbörjas på två ställen utmed Solnavägen. Periodvis kommer endast ett körfält i vardera riktning vara öppet och gång- och cykeltrafik kommer att ledas om.

– Utvecklingen av Solnavägen till en levande stadsgata kommer att pågå i etapper under de kommande åren, med nya stadskvarter som växer fram längs vägen, parallellt med utbyggnaden av tunnelbanan genom Solna. Ambitionen är även att öka tillgänglighet och framkomlighet för gång, cykel och busstrafik på Solnavägen, säger David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad.

Se bifogat dokument och karta för fullständig information om ett urval av sommarens större arbeten och hur de påverkar trafiken. Trafikanter och resenärer uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och aktuell trafikinformation. Uppdateringar och ändringar som kan komma att ske finns på de olika aktörernas webbplatser och trafiken.nu.