Kommande händelser · Under veckan som kommer är det flera avstängningar som påverkar trafiken nattetid. Bland annat stängs Nordsydaxeln och Norrortsleden av. Avstängningarna pågår 22.00 - 05.00

Nordsydaxeln avstängd nattetid 

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natt mot torsdag stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 11 juni stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nattavstängningar påverkar trafiken på Norrortsleden 

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 8 juni stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 9 juni stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 11 juni stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Korsningen Ulvsundavägen / Ranhammarsvägen flyttas

Korsningen vid Ulvsundavägen/Ranhammarsvägen kommer tillfälligt flyttas norrut då staden genomför ledningsomläggningar och förberedande arbeten för en vägbro över Ulvsundavägen i anslutning till Flygplatsinfarten.

Omläggning av trafiken påbörjas på lördag 5 juni på kvällen/natten till söndagen. Den nya korsningen kommer börja användas måndag den 7 juni.

Ulvsundavagen_Ranhammarsvagen.jpg

För trafiken från Ranhammarsvägen kommer det endast vara möjligt att svänga höger ut på Ulvsundavägen västerut mot Rissne/Sundbyberg.

Det kommer inte vara möjligt att svänga vänster på Ulvsundavägen i riktning mot Kvarnbacksvägen/Norrbyvägen eller rakt fram i korsningen mot Flygplatsinfarten.

På lokalgatan bredvid Ulvsundavägen sker inga förändringar. Lokalgatan kan användas som vanligt.

Liljeholmsbroarnas gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan på den västra av Liljeholmsbroarna är avstängd på grund av en skada i vägbanan. Det är bara gång- och cykelbanan som påverkas, inte motortrafiken. Stockholms stad utreder just nu omfattningen av skadan i bron. Hur länge gång- och cykelbanan kommer vara avstängd till följd av arbetet är inte klart, men beroende på skadans omfattning kan avstängningen komma att vara kvar under hela sommaren.

Gående och cyklister får samsas i båda riktningarna på gång- och cykelbanan på den östra bron fram tills skadan har reparerats och den västra bron kan öppnas för trafik igen.

Begränsad framkomlighet på Drottningsholmsbron 

Med start 10 juni kommer arbeten med Drottningholmsbron påverka framkomligheten på bron. Trafikverket kommer byta ut delar under bron som en förberedelse inför arbetet med att bredda den. Arbetet är del av ombyggnaden av Ekerövägen.

Ett körfält i vardera riktningen från 10 juni

I juni börjar Trafikverket att byta ut lagren under Drottningholmsbron. För att stabiliteten ska bibehållas under tiden arbetena under bron pågår, behöver trafiken centreras till mitten av bron. Därför behövs ett körfält stängas av.

Från och med den 10 juni kommer det därför enbart vara ett körfält öppet i vardera riktningen. Arbetena kommer inte att synas från bron då de sker undertill. Enstaka arbetsmoment kan orsaka höga bullernivåer, i övrigt varken syns eller hörs arbetena i någon större utsträckning.

Så påverkas bussarna

Sedan i mars och under hela sommaren är hållplatserna Orangeriet (i riktning mot Brommaplan) och Färentunavägen indragna.

När körfält stängs av kan det blir svårt för bussarna att komma fram. Tänk på att din resa kan ta lite längre tid än normalt. Sök din resa på sl.se  eller i SL-appen för att se om det finns alternativa resvägar, som med pendelbåt 89.

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

Beläggningsarbete pågår nattetid mellan klockan 22.00 och 05.00, på Nynäsvägen. Under arbetstiden är flera körfält avstängda mellan Sockenvägen och Dofielundsvägen i norrgående riktning. Arbetet pågår natt mot tisdag 8 juni och natt mot onsdag 9 juni. 

Blekholmsterrassen avstängd nattetid

Reparation av brofogar pågår på Blekholmsterassen nattetid, klockan 22-05, under perioden 7 - 11 juni.

Under tiden arbetet pågår stängs Blekholmsterrassen av för genomfart mellan Klarabergsviadukten och Kungsbron. Fordon hänvisas till alternativa vägar i närområdet, exempelvis Kunsgsholmsgatan-Kungsbro strand-Kungsbron.

Renovering av brofogar på Riddarfjärdsavfarten

Renovering av brofogar pågår på Riddarfjärdsavfarten från Centralbron till Söder Mälarstrand. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 -05.00 under perioden 10 juni till 2 juli. Under tiden är avfarten avstängd samtliga vardagsnätter. 
Fordonstrafik hänvisas till alternativa vägar, exempelvis Skansbroavfarten (vid Söderledstunnelns södra mynning) eller Västerbron. Dagtid råder full framkomlighet. 

Pustegränd avstängd 

En mobilkran ska ställas upp på Pustergränd under perioden 7 - 11 juni. Under tiden saknas vändplats på Bastugatan och Brännkyrogatan mot Pustegränd.

Herrhagsvägen avstängd

Beläggningsarbete pågår på Herrhagsvägen under perioden 8 - 10 juni. Under tiden är vägen avstängd mellan Kistvägen och Bordsvägen. 
Omledning sker via Kistvägen och Bordsvägen.
Ingen påverkan för gående och cyklister.

Begränsad framkomlighet på Fruängsgatan

Beläggningsarbete pågår på Fruängsgatan under perioden 7 - 17 juni. Arbetet pågår dagtid klockan 7 - 19. Under tiden arbetet pågår regleras trafiken med hjälp av trafikvakter.