Kommande händelser · På Norrortsleden väg 265, stängs Häggvikstunneln av och trafiken leds över i motsatt tunnelrör, Arbetet med Mälarbanan fortsätter och påverkar pendel- och fjärrtåg.

Väg 265 Norrortsleden, Häggvikstunneln

Stora underhållsåtgärder pågår i Häggvikstunneln från 30 juni till början av augusti. Bland annat sätt nya brofogar och gjutningsarbeten utförs.

Den östergående tunneln, i riktning mot Törnskogstunneln, stängs av och trafiken leds över till det västergående tunnelröret där trafiken går dubbelriktad och får ett körfält vardera riktning. Hastigheten kommer att vara nedsatt.

I samband med reparationerna stängs även påfarten av till Norrortsleden från Häggviks handelsplats. Detta påverkar såväl bil- och busstrafiken från handelsplatsen.

Busshållplatserna dras in och trafikeras inte under de veckor som arbetet pågår. 

Arbetet beräknas vara klart i augusti.

Söderledstunneln avstängd i båda riktningar

Natt mot onsdag 30 juni stängs Söderledstunneln av i båda riktningar samt Klarastrandsleden i södergående riktning.

Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Begränsad framkomlighet på Stadsgårdsleden i juli

Nu ska undersidan av Slussbron få sin guldfärg. Måleriet, som påbörjades i maj och beräknas närma sig södermalmssidan i början av juli, kommer under en period att ha stor påverkan på trafiken på Stadsgårdsleden. Från 1 juli - 31 juli kommer bilar att ledas i skytteltrafik förbi arbetsområdet under bron. Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet på delad bana.

Så påverkas trafiken

  • Biltrafik regleras med skyttelsignal förbi arbetsområdet under Huvudbron. Stora fördröjningar och köbildning förväntas för biltrafik i riktning mot City i rusningstrafik. Trafik från Centralbron på Riddarfjärdsavfarten blir också fördröjd.
  • Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet på delad bana.
  • Som avlastande åtgärd stängs Söder Mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden för biltrafiken. Påfarten till Centralbron förblir öppen.
  • Biltrafik på Söder Mälarstrand mot Stadsgårdsleden hänvisas Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan. Observera att miljözonen på Hornsgatan gäller.
  • Busslinje 480 blir något påverkad.

Geotekniska undersökningar på Kvarnbacksvägen

Mellan 28 juni och 2 juli utförs geotekniska undersökningar under kvälls- och nattetid längs Kvarnbacksvägen, delen mellan Hemslöjdsvägen - Ulvsundavägen. Arbetstiden är klockan 20:00-05:00. Framkomligheten kan stundtals vara begränsad.

Proverna tas genom att hål borras i marken med hjälp av en borrbandvagn. Arbetena kan stundtals föra en del oväsen. Hålen fylls igen efter provtagningen är genomförd.

Arbetena är en del av de undersökningar som behöver göras då staden utreder en ny stadsdel vid Linta gårdsväg med bostäder, skola, ytor för idrott och samt flera mötesplatser.

Begränsad framkomlighet på Engelbrektsgatan och Karlavägen

Byggnation av cykelbana påverkar framkomligheten på Engelbrektsgatan och Karlavägen med start den 28 juni. Arbetet pågår till 30 september och under tiden är ett körfält avstängt. 

Bällsta bro avstängd 

28 juni till 25 augusti stängs Bällsta bro av för fordonstrafik. Bron är endast öppen för kollektiv-, gång och cykeltrafik. 

Begränsad framkomlighet på Åbyvägen

Ett körfält är avstängt på Åbyvägen under Götalandsviadukten under perioden 28 juni till 8 juli. Det är ett broarbete som ska utföras och tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt i södergående riktning. 

Sommarens avstängning av Mälarbanan 

Söndag den 4 juli klockan 02:30 till måndag den 9 augusti 04:30 stänger Trafikverket av järnvägen mellan Huvudsta och Barkarby.

Så påverkas du av arbetet:

SJ:s regionaltåg mot Sundbyberg/Västerås/Hallsberg/Göteborg vänder i Bålsta. Buss ersätter regionaltågen till/från Stockholm C.

SL:s pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg, och pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City.

Avstängningen sker vid Barkarby

Måndag den 9 augusti klockan 04:30 till måndag den 16 augusti klockan 04:30 stänger Trafikverket av järnvägen vid Barkarby.

Pendeltågen som kommer söderifrån (från Nynäshamn/Västerhaninge) går då fram till Spånga och vänder där.

Från Spånga tar du dig vidare med ersättningsbuss till Jakobsberg och sedan med pendeltåg till Bålsta. Pendeltågen från Bålsta vänder i Jakobsberg.

Regionaltågen vänder i Bålsta och Spånga. Buss ersätter regionaltågen till/från Stockholm C.

Pendeltågstrafiken ställs in på olika sträckor av Mälarbanan under sex veckor i sommar

Mellan Stockholm City och Jakobsberg från söndag 4 juli klockan 02.30 och fram till och med måndag 9 augusti klockan 04.30.

Mellan Spånga och Barkarby från måndag 9 augusti klockan 04.30 och fram till och med måndag 16 augusti klockan 04.30.
På sträckan Jakobsberg - Bålsta går tågen en gång i halvtimmen med ändrade avgångstider med cirka 2 minuter.