Kommande händelser · SL går över till sommartidtabell. Det beräknas vara internsivare trafik på torsdag eftermiddag på grund av resor till midsommarfiranden. E18 Tpl Arninge, begränsad framkomlighet pga vägarbete

E18 Trafikplats Arninge, begränsad framkomlighet 

Under perioden söndag kväll 27 juni till  6 augusti kommer E18 bara att ha ett körfält i vardera riktningen vid Arninge. Det kan orsaka köer när det är mycket trafik. Om du har möjlighet rekommenderas det att du väljer andra resvägar, andra resesätt eller undviker rusningstid.

Arbetet pågår under sommaren eftersom det är den tid på året då många har semester och det vanligtvis är minst pendlingstrafik.

Bakgrunden är att Trafikverket arbetar med att bygga en gångbro över E18 som ska bli en del av nya Arninge station, samtidigt måste de byta ut vägkonstruktionen som byggdes på 1960-talet. Arninge station beräknas bli klar i slutet av 2021.

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

På Nynäsvägen mellan Globen och Sockenvägen pågår beskärning och fällningsarbete. Arbetet pågår natt mot torsdag 24 juni klockan 22.00 - 05.00 och under arbetstiden är ett körfält är avstängd i norrgående riktning.

Begränsad framkomlighet på Vasagatan/Kungsgatan

Schaktarbete pågår på Vasagatan/Kungsgatan nattetid klockan 20.00 - 05.00 under perioden 20 . 25 juni. Under tiden är trafiksignalen släckt och trafikvakter finns på plats
Dagtid råder full framkomlighet med körplåtar lagda över schaktet.

Sandfjärdsgatan avstängd

Schaktarbete pågår på Sandfjärdsgatan. Arbetet pågår under perioden 25 juni till 22 augusti och under arbetstiden är vägen avstängd. Boende kommer kunna ta sig till och från fastigheterna som finns längs den avstängda sträckan.

En av gångbanorna kommer att vara öppen, så att gång och cykeltrafik kan ta sig förbi arbetsområdet.

Begränsad framkomlighet vid Sergels torg

Natt mot tisdag 22 juni pågår arbete med att ta bort så kallade detektorslingor till trafiksignaler på Hamngatam mellan Regeringsgatan och Sergels torg samt i cirkulationsplatsen vid Sergels torg. Arbetet ska även utföras vid infarten till Svevägen från Sergels torg, under tiden hänvisas fordonstrafik till närliggande gator i området. 

Begränsad framkomlighet på Birger Jarlsgatan

Byggnation av cykelbana påverkar framkomligheten på Birger Jarlsgatan. Arbetet pågår från den 23 juni till den 30 september. Ett körfält är avstängt och man kan inte svänga vänster in till  Snickarbacken.

Begränsad framkomlighet på Akallalänken

Under perioden 23 juni till 2 juli är ett körfält avstängt på Akallalänken. 
Trafiken regleras med vakt.

Nyhammarsgatan avstängd 

Under perioden 24 juni till 16 juli är Nyhammarsgatan avstängd vid Bromstenvsägen, trafik hänvisas via Avestagatan.

Begränsad framkomlighet på Spångavägen

Övergrävning och beläggningsarbete pågår på Spångavägen. Övergrävning pågår nattetid klockan 19.00 till 06.00 under perioden 21 juni till 4 juli. Under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt.

Beläggningsarbete utförs klockan 00.50 - 05.30 natt mot torsdag 24 juni. Under tiden beläggningsarbetet utförs är vägen avstängd och trafik hänvisas till Bergbostigen och Flystastigen, trafiken regleras med flaggvakter på plats. 

Beläggningsarbete påverkar trafik i Hägerstensåsen 

På flertal vägar i Hägerstensåsen pågår fräsning- och asfalteringsarbete. Under arbetstiden regleras trafiken med hjälp av trafikvakter. Arbetet utförs under perioden 21 -  30 juni klockan 7 -19. 

De vägar som berörs är Mikrofonvägen, Svarvstolsvägen och Prylvägen.

Ny gång- och cykelbro över Norrström

Den 21 juni öppnar ett viktigt pendelstråk för stockholmarna igen – Getingmidjans nya gång- och cykelbro över Norrström.

Den nya gång- och cykelbron mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen börjar och slutar på samma ställen som den tidigare bron.

Begränsad framkomlighet på Sankt Eriksgatan 

Natt mot tisdag 22 juni påbörjas ett arbete på Sant Eriksgatan som påverkar ett körfält i södergående riktning mellan Vanadisplan och Karlbergsvägen. Arbetet utförs i etapper. Under september beräknas arbetet att påbörjas i norrgående riktning och arbetet beräknas vara klart 25 december. 

Begränsad framkomlighet nattetid på Vaxholmsvägen 

Den 21-25 juni pågår ett beläggningsarbete på väg 274, Vaxholmsvägen. Arbetet sker kvälls- och nattetid, och medför begränsad framkomlighet.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs ett körfält av och trafiken får växelvis passera vägarbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignaler.

Arbetet pågår mellan cirka klockan 21.00 på kvällen och fram till cirka klockan 05.00 på morgonen. Arbete sker från måndag kväll fram till midsommaraftons morgon.

Sommartidtabell i SL-trafiken 

På midsommarafton fredag 25 juni går SL-trafiken över till sommartidtabell.

Trafiken anpassas då efter hur resandet förändras under sommaren när många är lediga, men det samtidigt är fler som reser till exempelvis skärgården.

Tider och resvägar får du som vanligt när du söker resor på sl.se och i appen.

Sommartidtabellen gäller mellan fredag 25 juni och söndag 15 augusti.

Flera förändringar på Kårstalinjen från 25 juni

Roslagsbanans utbyggnad och upprustning, i kombination med provkörning av de nya tågen, gör att det blir flera avbrott i trafiken.

Från 25 juni påverkas Kårstalinjen under en längre tid. Bussar ersätter tågtrafiken under avstängningarna.

25-26 juni är Kårstalinjen helt avstängd mellan Visinge och Kårsta. Bussar ersätter tågtrafiken under avstängningarna.

Kårstalinjen är helt avstängd mellan Täby Kyrkby och Kårsta från 27 juni ända till 16 oktober. 

Samtidigt som SL arbetar med Roslagsbanans utbyggnad pågår även andra arbeten, till exempel Trafikverkets arbeten på E18. Under arbetena är ibland bussarnas körfält avstängt och bussarna måste gå i det vanliga körfältet, vilket gör att de kan fastna i köer och resan tar längre tid.