E4/E20 Södertäljevägen · Försöket med varierande hastighet på E4/E20 mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog är åter igång. När trafiken tätnar kommer gällande hastighetsgräns att sänkas till 80 km/tim.

I mars 2021 införde Trafikverket nya varierande hastighetsgränser på två vägsträckor - mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja samt mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog.

Försöket på sträckan mellan Moraberg och Saltskog fick avbrytas ganska kort efter uppstarten på grund av tekniska problem. Nu är problemen åtgärdade och hastighetsgränsen varierar vid hög trafikbelastning på sträckan. När hastighetsgränsen är sänkt visas gällande hastighet i skyltportaler. Den röda ringen betyder att hastigheten är föreskriven.

Varierande hastighetsgränser kompletterar det befintliga kövarningssystemet som visar rekommenderade högsta hastigheter när köer börjar uppstå i trafiken.

Sträckan mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog

Den aktuella sträckan i Södertälje börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog på E4/E20. Hastighetsgränsen är 100 km/tim. När trafiken tätnar sänks hastighetsgränsen till 80 km/tim. Hastighetsgränsen ändras enbart i den södergående körriktningen.

Vägsträckan är utsatt för trängselproblem under vissa tider på dygnet, allra främst under rusningstiden på eftermiddagen. Varierande hastighetsgränser införs för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. På just denna sträcka provas en ny styrning för varierande hastighetsgränser. Syftet är att tidigt upptäcka när trafiken börjar tätna så att köbildning kan förebyggas eller fördröjas i tid. Utveckling och utvärdering av den nya styrningsformen för varierande hastighetsgränser görs av Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i ett samarbetsprojekt med Trafikverket.

karta_moraberg_saltskog.pngKartan visar den aktuella sträckan som får variernande hastighetsgränser mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog.