Kommande händelser · Målningsarbeten i Södra länken i riktning mot Nacka sker nattetid under veckan. Trafikomläggningar i trafikplats Häggvik sker kring helgen. Trafik på Stadsgårdsleden påverkas av målning av guldbron.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot måndag 5 juli, tisdag 6 juli, onsdag 7 juli och torsdag 8 juli stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Målningsarbeten

Under juli målar Trafikverket om taket i Södra länken. Förra året målades tunneltaket västlig riktning, och nu är det dags för taket österut. Det handlar om Hammarbytunneln, Nackatunneln samt på- och avfarterna till tunneln. Salt och vatten tränger in i tunneltaket och färgen skyddar taket och ökar livslängden.

Arbetet sker nattetid under vecka 27-29, under ordinarie tunnelavstängningar.

Varje natt målas 15 000-20 000 kvadratmeter tak.

Trafikomläggningar i Häggvik

Projektet med E4 Förbifart Stockholm genomför trafikomläggningar kommande helg. Den 9 juli kommer körfälten i norrgående körriktning att flyttas till permanenta lägen för E4N.

Natten mot den 9 juli kommer den norrgående avfarten i trafikplats Häggvik att vara avstängd och trafik som ska av i den avfarten får köra via trafikplats Rotebro och sedan den södergående avfarten.

Natten mot lördag 10 juli kommer framkomligheten förbi platsen att vara mycket begränsad, med endast ett körfält öppet i norrgående rikting.

Begränsad framkomlighet på Stadsgårdsleden i juli

Nu ska undersidan av Slussbron få sin guldfärg. Måleriet, som påbörjades i maj och beräknas närma sig södermalmssidan i början av juli, kommer under en period att ha stor påverkan på trafiken på Stadsgårdsleden.

Från 1 juli–31 juli kommer bilar att ledas växelvis via ett körfält förbi arbetsområdet under bron. Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet på delad bana.

Så påverkas trafiken

Biltrafik regleras med trafiksignal förbi arbetsområdet under Slussbron.

Stora fördröjningar och köbildning förväntas för biltrafik i riktning mot City i rusningstrafik. Trafik från Centralbron på Riddarfjärdsavfarten blir också påverkad.

Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet. 

För att underlätta för trafiken och minska köbildning stängs Söder Mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden för biltrafiken. Påfarten till Centralbron förblir öppen. Biltrafik på Söder Mälarstrand mot Stadsgårdsleden hänvisas Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan.

Trafik som av miljöskäl inte är tillåten på Hornsgatan, som är en miljözon, hänvisas under perioden till Södra länken. Observera att Södra länken är nattavstängd 5 - 7 juli.

Begränsad framkomlighet på Essingeleden 

Natt mot lördag 10 juli pågår ett arbete med brofogar på Essingeleden. Arbetet pågår i norrgående riktning klockan 22.00 - 05.00 och från och med klockan 23.00 är endast ett körfält öppet förbi platsen. 

Jakobsgatan stängs av

Jakobsgatan stängs under perioden 5 juli 2021 och 5 juli 2022 av för genomfart mellan Regeringsgatan och Västra Trädgårdsgatan på grund av en fastighetsrenovering. Fordonstrafik hänvisas med informations- och omledningsskyltning att istället köra Hamngatan-Västra Trädgårdsgatan. Jakobsgatan kommer dock endast vara avstängd på halva sträckan, den återstående sträckan är tillgänglig via Västra Trädgårdsgatan.

Provtagning i Liljeholmsbron

Nätterna mellan 5 och 9 juli kommer det att utföras provtagningar i Liljeholmsbron. Ett körfält kommer alltid att vara öppet. Jobbet sker omväxlande på båda brohalvorna.

Arbeten utförs mellan klockan 22.00 och 05.00.

Begränsad framkomlighet på Blomsterkungsvägen

Beläggningsarbete pågår på Blomsterkungsvägen under perioden 5 - 9 juli. Arbetet pågår dagtid klockan 07.00 - 19.00 och trafiken regleras med hjälp av flaggvakter.