E4 Förbifart Stockholm · Avstängda körfält och tillfälliga omledningar när E4 Förbifart Stockholm flyttar E4N till permanent läge.

Projektet med E4 Förbifart Stockholm genomför trafikomläggningar kommande helg. Den 9 juli kommer körfälten i norrgående körriktning att flyttas till permanenta lägen för E4N.

Natten mot 9 juli

Natten mot den 9 juli, med start klockan 22.00, kommer den norrgående avfarten i trafikplats Häggvik att vara avstängd och trafik som ska av i den avfarten får köra via trafikplats Rotebro och sedan den södergående avfarten.

Omledning Rotebro.JPGKarta över omledningsväg.

Natten mot 10 juli

Natten mot lördag 10 juli kommer framkomligheten förbi platsen att vara mycket begränsad, med endast ett körfält öppet i norrgående rikting, när flytt sker av de norrgående körfälten. 

Från klockan 21.00 stängs höger körfält av. Från klockan 01.00 stängs sedan alla tre ursprungliga körfält av och trafiken leds om till nya E4N i höger körfält.

Klockan 05.00 släpps trafiken på till samtliga norrgående körfält.

12 - 21 juli

På söndagkvällen kommer arbete att ske i de två högra körfälten (körfält 3 och 4 från vänster räknat). När trafiken släpps på tidigt på måndagsmorgonen kommer det högre (fjärde) körfältet att vara avstängt fra till den 21 juli.