Kommande händelse · Under veckan stängs avfarten i Vårby trafikplats 148, trafiken hänvisas till trafikplats Fittja.

Avfarten i trafikplats Vårby (148) stängs

Från och med den 29 januari kommer avfarten söderut från E4/E20 i trafikplats Vårby vara stängd. Detta sker av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet med Förbifart Stockholm. Trafik till Vårby allé, Botkyrkaleden och Glömstavägen kommer ledas om via trafikplats Fittja (147).

Brobyte på E4 mellan Hölö-Järna

Trafikverket byter ut den rörbro som ligger under E4:an mellan trafikplats Hölö och trafikplats Järna. Arbetet har pågått sedan i höstas och på grund av geotekniska utmaningar, som exempelvis översvämningar i början av januari, tar arbetet längre tid än beräknat. 

Rörbron under E4:an är i dåligt skick och behöver bytas ut. Under tiden arbetet pågår kommer det fortfarande att vara två körfält öppna precis som vanligt, men körfälten är smalare. Arbetet beräknas bli klart under april. 

För att skapa en säker vägarbetsplats är hastigheten sänkt till 70 km/timme. 

Avfart från Ulvsundavägen till Travbanevägen stängs 

På grund av byggandet av Tvärbanan stängs avfarten från Ulvsundavägen till Travbanevägen av för södergående trafik. Avstängningen sker den 25 januari och pågår till  1 september. 

En ny tillfällig avfart öppnas precis före den stängda avfarten. 

Belysningsarbete i Sundbybergskopplet på-och avfart

På kvällar och nätter med start den 25 januari pågår armaturbyte på befintliga belysningsstolar i Sundbybergskopplet på- och avfart, intill väg 279.

Arbetet pågår klockan 22.00 till 05.00 under perioden 25 januari till 19 februari, medan arbetet pågår är det smalare körfält förbi arbetsplatsen.

Begränsad framkomlighet på Sankt Eriksgatan - Hantverkargatan

Måndag 25 januari påbörjas ett arbete på Sankt Eriksgatan -  Hantverkargatan. Arbetet beräknas pågå till 5 februari och under arbetstiden är ett körfält avstängt i korsningen Hantverkargatan - Sankt Eriksgatan. 

Malmskillnadsgatan avstängd

Malmskillnadsgatan är avstängd mellan Apelbergsgatan och Oxtorgsgränd måndag 25 januari klockan 10.00 - 17.00. Flaggvakter finns vid platsen och utryckningsfordon kommer alltid släppas igenom.