Kommande händelser · Natt mot tisdag och onsdag stängs E18 av mellan Trafikplats Hjulsta och trafikplats Rinkeby. På flera vägar kring Råcksta pågår schaktarbete som påverkar framkomligheten fram till september.

E18 avstängd mellan Trafikplats Hjulsta och Trafikplats Rinkeby 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 12 januari stängs delar av E18 av mellan Trafikplats Hjulsta och trafikplats Rinkeby av. Avstängningen sker på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Stockholm. 

Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

E18 avstängd mellan Trafikplats Rinkeby och Trafikplats Hjulsta 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 13 januari stängs delar av E18 av mellan Trafikplats Rinkeby och trafikplats Hjulsta av. Avstängningen sker på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller i riktning mot Enköping.

Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Skärlingebacken avstängd 

Under perioden 11 januari till 27 februari är Skärlingebacken avstängd mellan Salbyvägen och Fågelstavägen.

Det är renovering av en gasledning som pågår och fordonstrafik får köra runt Fågelstavägen för att ta sig till sydvästra delen av Fågelstavägen och Salbyvägen. 

Humlegårdsgatan avstängd

Uppställning av mobilkran medför att Humlegatan stängs av mellan Sturegatan och Brahegatan.

Arbetet utförs klockan 22.00 - 10.OO under perioden 12 - 15 januari.  Trafik hänvisas att köra via Brahegatan.

Schaktarbete vid Råcksta påverkar framkomlighet

Schaktarbete pågår under perioden 11 januari fram till mitten av september.

Under arbetstiden är det begränsad framkomlighet på Råckstavägen, Helgumsvägen och Söderberga allé. Trafiken dirigeras med hjälp av trafikljus. 

Hindersmässgränd avstängd

Hindermässgränd är avstängd mellan Sankt Mickelsgatan och Bisittargatan under perioden 11 januari till 20 mars. 

Vägen stängs av för genomfartstrafik då det kommer schaktas längs sträckan.

Stridsbergavägen avstängd

Från 11 januari till 28 februari är Stridsbergsvägen avstängd mellan Åsvägen och Cervins väg. Trafiken hänvisas till kringliggande gator. 

Sprängningsarbete på Perstorpsvägen 

På Perstorpsvägen mellan Fryksdalsbacken och Edsvallabacken kommer ett sprängningsarbete att pågå under perioden 11 januari till 7 februari. Denna del av gatan är sedan tidigare avstängd för biltrafik på grund av arbete i korsningen Edsvallabacken/Perstorpsvägen.

Vakter finns på plats för att stanna upp gående och oskyddade trafikanter under tiden sprängningen pågår.

Brunnbergs Gränd avstängd 

Under perioden 14 januari till 8 februari är Brunnbergs Gränd avstängd. Det är byggnation av Bromstensstaden som pågår. Avstängningen sker vid utfarten till till Mjölnarstigen.

Garvargatan avstängd

Garvargatan är avstängd torsdagar under perioden 14/1 till 8/7 klockan 09.00 - 12.00. Det är en mobilkran som ska ställas upp och under monteringsarbetet är vägen avstängd.