Avfart vid trafikplats Vårby stängs

Trafik hänvisas via trafikplats Fittja från den 29 januari

E4 Förbifart Stockholm · Avfarten söderut från E4/E20 i Trafikplats Vårby kommer att vara stängd från och med den 29 januari. Trafiken hänvisas till trafikplats Fittja.

Arbetet med att bygga ut E4/E20 med fler körfält i Vårby backe påbörjades under sommaren 2018, och nu fortsätter bygget av nya körfält söder om den nya gång- och cykelbron.

Trafiken hänvisas till trafikplats Fittja, 147

Trafik till Vårby allé, Botkyrkaleden och Glömstavägen kommer ledas om via Trafikplats Fittja.

Avstängningen sker natten mellan den 28 och 29 januari

Avfarten, i trafikplats Vårby 148, kommer vara avstängd från och med den 29 januari. Se kartan och följ skyltning.

Karta över omledningsvägar.