Kommande händelser · Natt mot torsdag och fredag är Nordsydaxeln avstängd på grund av drift- och underhållsarbete. Avstängningen sker klockan 22.00 - 05.00.

Nordsydaxeln avstängd nattetid 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nordsydaxeln kallas den nordsydliga trafikleden genom Stockholms centrala delar. Den utgör en förbindelse mellan Norra länken i norr via Centralbron med Södra länken i söder.

Under arbetstiden får busstrafiken andra körvägar och indragna hållplatser. För mer information se sl.se eller reseplaneraren på sl.se.

Nordsydaxeln avstängd mot Nynäshamn

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot torsdag 11 februari stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Hagastaden och Gullmarsplan, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Karlbergstunneln, Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron i riktning mot Nynäshamn. Klaratunneln är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Nordsydaxeln avstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot fredag 12 februari stängs delar av Nordsydaxeln av, mellan Gullmarsplan och Hagastaden, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och Karlbergstunneln i riktning mot Uppsala. Klaratunneln är helt avstängd.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

E4 Tpl Häggvik södergående riktning

På E4 vid Trafikplats Häggvik är avfarten till norrortsleden i södergående riktning avstängd. Men från och med fredag morgon 12 februari är avfarten åter igen öppen. 

Begränsad framkomlighet på Roslagsvägen

Under perioden 9 - 12 februari pågår ett arbete nattetid på Roslagsvägen, under tiden arbetet pågår är ett körfält avstängt.

Det är reparation av höjdvarningsportaler som pågår. Arbetet utförs på Roslagsvägen fram mot Roslagsbanans viadukt med Frescati. Medan arbetet pågår påverkas trafiken i båda riktningarna.

Skyddsbilar finns vid platsen och stänger av de körfält som berörs av arbetet.

 

Erik Segersälls väg avstängd 

Torsdag 11 februari klockan 8.00 - 16.00 är Erik Segersälls väg är avstängd mellan Olof Skötkonungs Väg och Schlytersvägen. Fordonstrafik leds om via Olof Skötkonungs Väg.