Kommande händelser · Ombyggnation av Ekerövägen pågår för fullt och det byggs nu längs hela sträckan. Sprängningsarbete på Ulvsundavägen påbörjas, under sprängningsarbetet stängs vägen av cirka 10 minuter.

Fortsatta arbeten på Ekerövägen

Ombyggnationen av Ekerövägen pågår för fullt och nu byggs det längs hela sträckan. 

I januari påbörjades arbetet med den del av Ekerövägen som är närmast Stockholm/Bromma. Till en början sker arbetena på södra sidan om Ekerövägen där grävarbeten pågår.  Ett körfält i riktning mot Stockholm har tagits i anspråk.

Arbetsområdet utökas

I takt med att arbetena fortskrider kommer arbetsområdet att utökas. Det betyder att avstängningen av ett körfält kommer att förlängas, till slut hela vägen fram till Drottningholmsbron.

När arbetena är klara på vägens södra sida kommer avstängningen att tas bort och istället sker avstängningen på andra sidan vägen där det nya körfältet ska byggas.

Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand

Ett körfält är avstängt på Söder Mälarstrand under centralbron under perioden 4 februri till 29 maj. Fram till 7 februari är frihöjden under bron sänkt till 3,5 meter, därefter är maxhöjden 3,8 meter. 

Sprängningsarbete på Ulvsundavägen

Från den 1 februari fram till slutet av juli kan sprängningsarbeten pågå på Ulvsundavägen vid Solvallakopplet. Det är inför byggandet av Tvärbanan. 

När sprängningsarbete sker stängs Ulvsundavägen av i båda riktningarna under cirka 10 minuter. Trafikvakter stänger av på Travbanevägen och Travbaneplan. 

Tider då sprängning får utföras är: måndag - torsdag klockan 10:00, 12:00 och 14:00. Fredagar klockan 10:00 och 12:00. 

Begränsad framkomlighet på Nynäsvägen

Arbete pågår nattetid på Nynäsvägen vid Gullmarsplan klockan 22.00 - 05.00. Under arbetstiden är ett körfält avstängt.

Arbetet pågår under perioden 1 februari till 5 mars. 

Begränsad framkomlighet på Hagagatan 

Ett körfält är avstängt på Hagagatan på grund av ett schaktarbete. Arbetet pågår under perioden 2 - 26 februari.

Arbetet pågår i anslutning till korsningen med Frejgatan, norrgående körfält innan korsningen med Frejgatan stängs av och trafiken passerar växelvis i södergående körfält.

Olofsgatan avstängd

Olofsgatan är avstängd fredag 5 februari klockan 06.00 till 08.00.

Det är uppställning och arbete med en kranbil som pågår på Olofsgatan mellan Apelbergsgatan och Kungsgatan. Personal finns på plats och hänvisar fordonstrafik till alternativa vägar under arbetets utförande. 

 

Snö, is och halka i trafiken– planera din resa i kollektivtrafiken

När det faller mycket snö på kort tid kan det påverka trafiken. Bussar får svårt att komma fram på vägarna och i värsta fall kan din avgång bli inställd. Förseningar och inställda avgångar kan i sin tur leda till trängsel ute i trafiken.

När det är stora förseningar i trafiken ökar risken för trängsel. Därför är det extra viktigt att du planerar din resa i tid och att du avstår från att resa med SL om du inte verkligen måste. Det är särskilt viktigt under rusningstid.

Det måste inte vara snö för att trafiken ska påverkas. När temperaturerna snabbt växlar mellan plus och minus kan det också vara svårt att köra – särskilt för spårtrafiken.